Nieuws | 11 Oct 2018

Op voordracht van de Raad van Toezicht wordt Peter de Haan per 1 januari 2019 directeur van het Museon in Den Haag. Hij volgt daarmee Marie Christine van der Sman op, die sinds 2012 deze functie heeft vervuld en nu met pensioen gaat.


Peter de Haan is een ervaren bestuurder in het culturele veld. Als directeur van het Universiteitsmuseum in Utrecht heeft hij veel betekend voor de stad en was hij de grondlegger van het educatieve project voor basisscholen ‘Museum voor de klas’. De Haan leverde als directeur van de Stichting Vrede van Utrecht een belangrijke bijdrage aan het versterken van het (inter)nationale profiel van Utrecht als kennis- en cultuurstad. Op dit moment is hij directeur-bestuurder van het Cultuurbedrijf Noordoostpolder, waarvan o.a. het museum op Werelderfgoed Schokland onderdeel is. Over het Museon, partner van de Verenigde Naties met de aansprekende centrale tentoonstelling ‘One Planet’, goed voor 200.000 bezoekers op jaarbasis, zegt de Haan: “het Museon heeft niet alleen een rijke collectie, aansprekende tentoonstellingen en een sterke educatieve traditie, maar is bovenal een museum met een boodschap: ontdek de wereld en behandel die met respect. Dat spreekt me zeer aan.”

Peter de Haan spreekt de ambitie uit de positie en het profiel van het Museon verder te versterken en de boodschap van het Museon nog luider te laten klinken.

Back to top