In de tentoonstelling

Tentoonstelling | Themazaal

Water, bron van leven

Er is genoeg zoet water op aarde voor iedereen. Toch heeft niet iedereen schoon drinkwater.

Water was er al lang voordat er levende wezens op aarde kwamen. Het is altijd in beweging en komt op veel verschillende plaatsen. Als water ons eens kon vertellen wat het allemaal heeft meegemaakt….

Water wordt op veel verschillende manieren gebruikt. Er is genoeg zoet water op aarde voor iedereen. Toch heeft niet iedereen schoon drinkwater. Dat komt doordat veel mensen op plekken wonen waar niet veel water is én doordat daar gebrek aan geld en techniek is om het water te zuiveren. Om de doelstelling: ‘Genoeg schoon drinkwater voor iedereen’, te bereiken, zal nog heel moeilijk worden. Misschien kun jij er in de toekomst wel een steentje aan bijdragen.

Naar boven