Impressies van de expositie
?
Impressies van de expositie

Tentoonstelling | Themazaal

Bloema Mens- & Evolutiezaal

De Bloema Mens- & Evolutiezaal toont het fascinerende proces van de veranderingen in levende organismes van generatie op generatie. 

Evolutie is onderdeel van al het leven sinds dit bijna 4 miljard jaar geleden op aarde ontstond. Kleine verschillen tussen ouders en hun kinderen lijken onbelangrijk, maar na vele generaties kunnen deze verschillen samen voor grote veranderingen zorgen. Als een verandering een voordeel voor een organisme oplevert, dan kan een individu hierdoor bijvoorbeeld beter voedsel vinden of meer nakomelingen krijgen. Op deze manier worden veranderingen doorgegeven aan de volgende generaties.

In de loop van de tijd kan een populatie zoveel nieuwe eigenschappen verkrijgen dat er een nieuwe soort ontstaat. Soorten die van elkaar gescheiden leven, bijvoorbeeld door een zee of gebergte, lijken steeds minder op elkaar en evolueren zo tot aparte species.

De mens

Ook wij, Homo sapiens, zijn ontstaan door miljard jaren evolutie. Eéncellige bacteriën zijn onze vroegste voorouders. Hieruit ontwikkelden zich steeds complexere levensvormen. Ze behielden de succesvolle eigenschappen van hun voorgangers. 25 miljoen jaar geleden verschenen de eerste mensapen en de eerste mensen (Homo habilis) leefden ca. 2,4 tot 1,4 miljoen jaar geleden in Oost-Afrika. De moderne mens (Homo sapiens) verscheen pas 200.000 jaar geleden en is de enige overlevende soort van het geslacht Homo.

Homo creatus

Onze soort evolueert nog steeds. Zo heeft zich in de afgelopen 10.000 jaar lactose-tolerantie ontwikkeld, dus de mogelijkheid om ook als volwassen mens lactose te kunnen verteren. Maar de moderne mens gaat verder: tegenwoordig kunnen we ons lichaam repareren, onderdelen vervangen of zelfs verbeteren.

Collectie

De uitgebreide en bijzondere collectie van het Museon is altijd het uitgangspunt van de educatieve programma’s en tentoonstellingen. In deze expositie zijn levensechte reconstructies van mensapen (waartoe ook de mens behoort) te zien. Een opgezette chimpansee, een indrukwekkende orang-utan (beide grote mensapen) en ook een withandgibbon (kleine mensaap) zijn in de zaal te bewonderen. Met deze prachtige dieren, in combinatie met verschillende fossielen, wordt het verhaal van de evolutie van het leven op aarde uitgelegd.

One Planet

Homo sapiens is ontstaan door het indrukwekkende proces van de evolutie. Vanuit Afrika heeft de moderne mens zich over de aarde verspreid. Zelfs in het eeuwige ijs en in de diepste diepzee vind je onze sporen - meestal in de vorm van afval en vervuiling. En als enige soort zijn wij in staat om het leven op aarde grotendeels te vernietigen. Zijn wij daarom het meest succesvolle wezen? 

"Here we are, arguably the most intelligent being that's ever walked planet Earth, with this extraordinary brain, yet we're destroying the only home we have."  - Jane Goodall

De tentoonstelling is tot stand gekomen dankzij de financiële ondersteuning van Stichting EVON, opgericht door de heer en mevrouw Bloema en de Vrienden van Museon en Omniversum.

Naar boven