Schenkingen & legaten

Bouw mee aan de toekomst van het Museon

Draagt u het Museon een warm hart toe en wilt u ons steunen? Dat kan in de vorm van een schenking of een legaat. Het museum heeft van de Belastingdienst een ANBI-status gekregen en hoeft daarom geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Er zijn nog meer fiscale voordelen aan verbonden: donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende regels.

Het Museon ontvangt subsidie van de gemeente Den Haag, genereert inkomsten uit kaartverkoop en wordt ondersteund door fondsen en sponsoren, maar om onze programmering op peil te houden hebben we ook uw steun hard nodig. Wij vinden dat iedereen recht heeft op cultuureducatie. Daarom is het belangrijk dat het Museon toegankelijk blijft voor bezoekers uit alle lagen van de bevolking en voor alle scholen.

Kwaliteitsbehoud met uw bijdrage

Om onze entreeprijzen zo veel mogelijk op het huidige niveau te kunnen handhaven doen we daarom een beroep op uw maatschappelijke betrokkenheid. Spreken onze missie en werkwijze u aan en wilt u het Museon steunen, doet u dan een eenmalige of periodieke gift. Uw bijdrage zal worden besteed aan nieuwe tentoonstellingen, educatieve programma’s en de zorg voor collecties. Op deze manier kan het Museon een culturele leeromgeving blijven voor iedereen!

Geefwet

In 2012 is de Geefwet ingevoerd. De Geefwet maakt uw schenking aan culturele instellingen met een ANBI-status (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellingen), zoals het Museon, fiscaal aantrekkelijker. Het Ministerie van Financiën heeft als doel gesteld daarmee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur voor een periode van vijf jaar te stimuleren. De hoogte van de giftenaftrek is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van de vraag of het een eenmalige of periodieke gift betreft. Door de invoering van een multiplier van 1,25 aan instellingen zoals het Museon met de status "culturele instelling" maakt de belastingdienst het mogelijk dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk hebt geschonken.  Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen tot € 5.000 per jaar. U kunt dus in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.
De verhoging van de giftenaftrek (multiplier) in de belastingaangifte is een tijdelijke maatregel. Bij de invoering van de Geefwet is aangegeven dat de multiplier slechts vijf jaar zou gelden. Verlengt het kabinet deze regeling niet, dan loopt deze eind 2017 ten einde.

Een periodieke schenking geeft optimaal voordeel

Wilt u het Museon structureel steunen en optimaal gebruikmaken van de aftrekmogelijkheden in de Inkomstenbelasting (Geefwet) en de multiplier, dan adviseren wij u een periodieke schenking voor vijf jaar of meer met ons af te spreken. Een periodieke schenking is onbeperkt aftrekbaar. Met ingang van 2014 is het niet meer nodig deze per notariële akte vast te leggen.

Eenmalige giften

Eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften, op jaarbasis hoger dan een procent (tot maximaal tien procent) van uw verzamelinkomen, komt voor aftrek in aanmerking.

Wilt u doneren?

Misschien is het interessant om alvast te kijken op https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html, waar u een indicatie kunt krijgen van wat het financiële effect is van uw beoogde schenking. Ook wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Neemt u daartoe alstublieft contact op met ons directiesecretariaat via telefoonnummer 070-3381385 of stuurt u een e-mail naar mjansen@museon.nl.

Naar boven