Schenkingen & legaten

Bouw mee aan de toekomst van Museon-Omniversum

Draagt u Museon-Omniversum een warm hart toe en wilt u ons steunen? Dat kan in de vorm van een schenking of een legaat. Het museum heeft van de Belastingdienst een ANBI-status gekregen en hoeft daarom geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Er zijn nog meer fiscale voordelen aan verbonden: donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende regels.

Museon-Omniversum ontvangt subsidie van de gemeente Den Haag, genereert inkomsten uit kaartverkoop en wordt ondersteund door fondsen en sponsoren, maar om onze programmering op peil te houden hebben we ook uw steun hard nodig. Wij vinden dat iedereen recht heeft op cultuureducatie. Daarom is het belangrijk dat Museon-Omniversum toegankelijk blijft voor bezoekers uit alle lagen van de bevolking en voor alle scholen.

Kwaliteitsbehoud met uw bijdrage

Om onze entreeprijzen zo veel mogelijk op het huidige niveau te kunnen handhaven doen we daarom een beroep op uw maatschappelijke betrokkenheid. Spreken onze missie en werkwijze u aan en wilt u Museon-Omniversum steunen, doet u dan een eenmalige of periodieke gift. Uw bijdrage zal worden besteed aan nieuwe tentoonstellingen, educatieve programma’s en de zorg voor collecties. Op deze manier kan Museon-Omniversum een culturele leeromgeving blijven voor iedereen!

Geefwet

Sinds 2012 is er een uitbreiding voor het aftrekken van gewone giften. Giften aan Museon-Omniversum mag u voor de berekening van uw aftrekpost verhogen met 25%. Deze verhoging mag u toepassen over een giftbedrag van maximaal € 5.000. Voor de verhoging geldt dus een maximum van € 1.250. Boven de € 5.000 blijven uw giften nog wel aftrekbaar, maar de verhoging van 25% geldt niet voor het bedrag boven de € 5.000.
Stel, u schenkt € 1.000 per jaar. Voor de aftrekpost mag u dit bedrag verhogen tot 125%. Dan is uw aftrekpost dus € 1.250. Bij het toptarief van 49,5% krijgt u van elke € 1.000 dus € 618,75 van de fiscus terug. Een gift van € 1.000 kost u daarmee € 381,25.

N.B. Tot 2023 wordt jaarlijks het tarief van de aftrekposten verder verminderd. Vanaf 2023 is het tarief 37,10%.
Kijk op de website van de Belastingsdienst voor meer informatie.

Een periodieke schenking geeft optimaal voordeel

Wilt u Museon-Omniversum structureel steunen en optimaal gebruikmaken van de aftrekmogelijkheden in de Inkomstenbelasting (Geefwet) en de multiplier, dan adviseren wij u een periodieke schenking voor vijf jaar of meer met ons af te spreken. Een periodieke schenking is onbeperkt aftrekbaar. Het is niet nodig deze per notariële akte vast te leggen.

Eenmalige giften

Eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften, op jaarbasis hoger dan een procent (tot maximaal tien procent) van uw verzamelinkomen, komt voor aftrek in aanmerking.

Wilt u doneren?

Misschien is het interessant om alvast te kijken op https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html, waar u een indicatie kunt krijgen van wat het financiële effect is van uw beoogde schenking. Ook wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Neemt u daartoe alstublieft contact op met ons directiesecretariaat via telefoonnummer 070-3381385 of stuurt u een e-mail naar de directeur Peter de Haan pdehaan@museon-omniversum.nl

Naar boven