Organisatie

Als interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering wil het Museon mensen inspireren om de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast willen we mensen motiveren om onze wereld met respect te behandelen. Het Museon realiseert deze missie door de bezoekers een dynamische, museale leeromgeving aan te bieden. Kernbegrippen zijn innovatie en duurzaamheid, interactiviteit en dialoog, kwaliteit en excellentie.

Het Museon ligt in de Internationale Zone van Den Haag met belangrijke internationale instellingen en sluit aan bij Den Haag als tweede VN-stad en Stad van Vrede en Recht. Onder het motto ‘ontdek de wereld’ benaderen we onderwerpen uit cultuur, natuur en wetenschap vanuit een geografisch perspectief. We laten de manier zien waarop de mens de aarde inricht in antwoord op natuurlijke en maatschappelijke omstandigheden. Daarbij richten we ons op mondiale thema’s die bepalend zijn voor de leefbaarheid van onze planeet en daardoor ook rechtstreeks van invloed op vrede en recht in de wereld. Zo maken we van het Museon een internationaal museum in een internationale stad.

Missie

‘Het Museon inspireert bezoekers om de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. We motiveren onze bezoekers om onze planeet met respect te behandelen en te verbeteren’, zo luidt de missie van het Museon. Met onze programma's verbinden we verleden, heden en toekomst. We verbinden cultuur met wetenschap en lokale identiteit met mondiale ontwikkelingen. We zien het als onze taak om internationale betrokkenheid en solidariteit te bevorderen. Daartoe creëren we een evocatieve museale omgeving, die zowel familiepubliek als scholen op een actieve en onderhoudende wijze kennis laat maken met mondiale thema’s, betrekt bij de wereld en inspireert tot een actieve houding als wereldburgers. Het museum draagt op deze manier rechtstreeks bij aan het succesvolle profiel van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht. 

Actief, geëngageerd en vernieuwend

Het Museon bereikt een breed en divers familiepubliek. Bezoekers in familieverband komen voor een leerzaam dagje uit naar het museum, dat is ingericht als een omgeving waarin leren en vermaak gelijk opgaan, voor kinderen, voor volwassenen en voor beide groepen samen. Met onze programmering willen we tot denken aanzetten, vragen oproepen en verwondering opwekken. Het onderwijs, zowel primair als voortgezet, is een andere belangrijke doelgroep voor het Museon. Scholen bezoeken het Museon vanwege het brede aanbod van educatieve activiteiten, die zich in alle opzichten onderscheiden van een les op school. De onderwerpen worden, meest aansluitend op het curriculum, gepresenteerd in een omgeving die uitnodigt tot ontdekken en onderzoeken. De tentoonstellingen en authentieke voorwerpen spelen hierbij de hoofdrol. 

Interne organisatie

De interne organisatie van het museum is verdeeld over vier afdelingen: & Presentatie, Marketing & Communicatie, Collecties & Producties, Financiën & Publieksbegeleiding. Het managementteam, bestaande uit de directeur en de hoofden van de afdelingen, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Het museum heeft ruim zestig medewerkers in vaste of tijdelijke dienst.

Beleidsplan en jaarverslagen

Elke vier jaar brengt het Museon een beleidsplan uit, waarin het zijn plannen formuleert en aangeeft hoe het deze wil realiseren. In een jaarverslag rapporteert het Museon over de werkzaamheden in het betreffende kalenderjaar (zie rechterkolom). Ook de financiële jaarcijfers kunt u hierin terugvinden.
Zie hier de bladerversie van het Bedrijfsplan 2020-2024. In de rechter kolom kunt u dit document ook downloaden.

GreenKey

Het Museon is aangesloten bij GreenKey, het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, alsmede in de markt voor vergader- en congreslocaties.
Lees meer over Museon en GreenKey.
 

Naar boven