Organisatie

In het Museon draait het om de toekomst van onze planeet en haar bewoners. Dit komt tot uitdrukking in onze missie: Wij delen het avontuur van de zoektocht naar oplossingen. Het Museon realiseert deze missie door de bezoekers een dynamische, museale leer-omgeving aan te bieden. Kernbegrippen zijn innovatie en duurzaamheid, interactiviteit en dialoog, kwaliteit en excellentie.

Het Museon ligt in de Internationale Zone van Den Haag met belangrijke internationale instellingen en sluit aan bij Den Haag als tweede VN-stad en Stad van Vrede en Recht. Onder het motto ‘ontdek de wereld’ benaderen we onderwerpen uit cultuur, natuur en wetenschap vanuit een geografisch perspectief. We laten de manier zien waarop de mens de aarde inricht in antwoord op natuurlijke en maatschappelijke omstandigheden. Daarbij richten we ons op mondiale thema’s die bepalend zijn voor de leefbaarheid van onze planeet en daardoor ook rechtstreeks van invloed op vrede en recht in de wereld. Zo maken we van het Museon een internationaal museum in een internationale stad.

Missie

In het museum maak je kennis met vraagstukken die van invloed zijn op onze toekomst en vooral ook met oplossingen en mogelijke oplossingen, met grotere en kleinere bijdragen aan oplossingen, en met mensen die op zoek zijn naar oplossingen. Daarbij bieden wij ruimte voor discussie en debat, want de zoektocht naar oplossingen is zelden een rechte weg. Het Museon waakt ervoor de bezoeker een mening op te dringen en kiest er expliciet voor om veelstemmig te zijn. Wij betrekken groepen van buiten het Museon bij onze programmering, zorgen ervoor dat thema’s vanuit verschillende wetenschappelijk onderbouwde invalshoeken worden belicht en bieden bezoekers de mogelijkheid actief aan de discussie deel te nemen. Alleen op deze manier ontstaat in onze ogen een museum waar iedereen zich thuis en gerespecteerd voelt.

Het Museon ligt in de Internationale Zone van Den Haag met belangrijke internationale instellingen en sluit aan bij Den Haag als tweede VN-stad en Stad van Vrede en Recht. Onder het motto ‘ontdek de wereld’ benaderen we onderwerpen uit cultuur, natuur en wetenschap vanuit een geografisch perspectief. We laten de manier zien waarop de mens de aarde inricht in antwoord op natuurlijke en maatschappelijke omstandigheden. Daarbij richten we ons op mondiale thema’s die bepalend zijn voor de leefbaarheid van onze planeet en daardoor ook rechtstreeks van invloed op vrede en recht in de wereld. Zo maken we van het Museon een internationaal museum in een internationale stad.

Visie en Missie

Het Museon inspireert nieuwe generaties om zich in te zetten voor een leefbare aarde voor iedereen (visie). Wij zien het als onze taak om bezoekers te inspireren tot een actieve houding als wereldburgers, en ‘delen het avontuur van de zoektocht naar oplossingen’ (missie). Daarbij motiveren wij onze bezoekers om onze planeet met respect te behandelen en te verbeteren’. Met onze programma's verbinden we verleden, heden en toekomst. We verbinden cultuur met wetenschap en lokale identiteit met mondiale ontwikkelingen. We zien het als onze taak om internationale betrokkenheid en solidariteit te bevorderen. Daartoe creëren we een evocatieve museale omgeving, die zowel familiepubliek als scholen op een actieve en onderhoudende wijze kennis laat maken met mondiale thema’s, betrekt bij de wereld en inspireert tot een actieve houding als wereldburgers. Het museum draagt op deze manier rechtstreeks bij aan het succesvolle profiel van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht.

Actief, geëngageerd en vernieuwend

Het Museon staat in het teken van een leven lang leren. Je komt er als kind met je klas of met je ouders. Als volwassenen bezoek je het Museon individueel of samen met je kinderen of kleinkinderen, want ongeacht je leeftijd valt er in het Museon altijd iets te zien en te beleven.
Het Museon is echt een familiemuseum. Het is dus niet alleen voor kinderen in de leeftijd van zes tot veertien jaar uit alle delen van de samenleving leuk en leerzaam, maar ook voor hun ouders en grootouders. Dat komt doordat onze programmering zowel ervaren als nieuwe museumbezoekers (circa 200.000 op jaarbasis waarvan 35.000 scholieren)  aanspreekt en doordat bezoekers veel samen kunnen beleven en doen.
Met onze programmering willen we tot denken aanzetten, vragen oproepen en verwondering opwekken. Het onderwijs, zowel primair als voortgezet, is een andere belangrijke doelgroep voor het Museon. Scholen bezoeken het Museon vanwege het brede aanbod van educatieve activiteiten, die zich in alle opzichten onderscheiden van een les op school. De onderwerpen worden, meest aansluitend op het curriculum, gepresenteerd in een omgeving die uitnodigt tot ontdekken en onderzoeken. De tentoonstellingen en authentieke voorwerpen spelen hierbij de hoofdrol.

Collectie

De authenticiteit van museumobjecten is cruciaal voor een geslaagd museumbezoek. Je kunt er de schoonheid van iets mee laten zien en verwondering opwekken. Onze collectie is daarom een belangrijke basis bij het inrichten van tentoonstellingen en voor het verbinden van cultuur met wetenschap.
Wij voeren een actueel verzamelbeleid. Zo is één van onze jongste aanwinsten het jongste gesteentetype op aarde. De officiële naam plastiglomeraat, is afgeleid van één van de elementen in het gesteente plastic. Het is ontstaan door de vervuiling die de moderne mens veroorzaakt en staat daarmee symbool voor wat voor sommige wetenschappers een nieuw geologisch tijdvak is en dat wordt getypeerd door de invloed van de mens op aarde: het Antropoceen.

Inclusiviteit

Het Museon hoort een plek te zijn waar iedereen zich welkom voelt. Ongeacht je maatschappelijke of culturele achtergrond mag je geen drempel voelen bij een bezoek aan het museum. Wij laten diversiteit van de wereld zien en maken veelstemmigheid expliciet via laagdrempelige tijdelijke tentoonstellingen en educatieve programma’s en door aanwezig te zijn op andere plekken in de stad.

Interne organisatie

De interne organisatie van het museum is verdeeld over vier afdelingen: Educatie & Presentatie, Marketing & Communicatie, Collecties & Producties, Financiën & Publieksbegeleiding. Het managementteam, bestaande uit de directeur en de hoofden van de vier afdelingen, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Het museum heeft ruim zestig medewerkers in vaste of tijdelijke dienst.

Beleidsplan en jaarverslagen

Elke vier jaar brengt het Museon een beleidsplan uit, waarin het zijn plannen formuleert en aangeeft hoe het deze wil realiseren. In een jaarverslag rapporteert het Museon over de werkzaamheden in het betreffende kalenderjaar (zie rechterkolom). Ook de financiële jaarcijfers kunt u hierin terugvinden.
Zie hier de bladerversie van het Bedrijfsplan 2020-2024. In de rechter kolom kunt u dit document ook downloaden.

GreenKey

Het Museon is aangesloten bij GreenKey, het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, alsmede in de markt voor vergader- en congreslocaties.
Lees meer over Museon en GreenKey.
 

Naar boven