Visie en missie

In het Museon draait het om de toekomst van onze planeet en haar bewoners. Dit komt tot uitdrukking in onze missie: wij delen het avontuur van de zoektocht naar oplossingen. Het Museon realiseert deze missie door de bezoekers een dynamische, museale leeromgeving aan te bieden. Kernbegrippen zijn innovatie en duurzaamheid, interactiviteit en dialoog, kwaliteit en excellentie.

Het Museon inspireert nieuwe generaties om zich in te zetten voor een leefbare aarde voor iedereen Wij zien het als onze taak om bezoekers te inspireren tot een actieve houding als wereldburgers. In het museum maak je kennis met vraagstukken die van invloed zijn op onze toekomst en vooral ook met oplossingen en mogelijke oplossingen, met grotere en kleinere bijdragen aan oplossingen, en met mensen die op zoek zijn naar oplossingen. Daarbij bieden wij ruimte voor discussie en debat, want de zoektocht naar oplossingen is zelden een rechte weg. Het Museon waakt ervoor de bezoeker een mening op te dringen en kiest er expliciet voor om veelstemmig te zijn. Wij betrekken groepen van buiten het Museon bij onze programmering, zorgen ervoor dat thema’s vanuit verschillende wetenschappelijk onderbouwde invalshoeken worden belicht en bieden bezoekers de mogelijkheid actief aan de discussie deel te nemen. Alleen op deze manier ontstaat in onze ogen een museum waar iedereen zich thuis en gerespecteerd voelt.

Internationale betrokkenheid en solidariteit

Met onze programma's verbinden we verleden, heden en toekomst. We verbinden cultuur met wetenschap en lokale identiteit met mondiale ontwikkelingen. We zien het als onze taak om internationale betrokkenheid en solidariteit te bevorderen. Daartoe creëren we een evocatieve museale omgeving, die zowel familiepubliek als scholen op een actieve en onderhoudende wijze kennis laat maken met mondiale thema’s, betrekt bij de wereld en inspireert tot een actieve houding als wereldburgers.

Naar boven