In de les/expositiezaal Leefruimte voor mens en dier
?
In de les/expositiezaal Leefruimte voor mens en dier
Groep 3 en 4
Biologie

Museumles primair onderwijs

Wilde dieren in Nederland

Maak een landschap voor mens en dier samen

Ja, in Nederland wonen wilde dieren! Alle dieren die geen huisdier zijn, zijn wild. Helaas is Nederland volgebouwd met drukke autowegen, spoorrails, grote steden en bedrijven. Dat maakt het leven voor veel wilde dieren lastig!

Door middel van opdrachten ontdekken de leerlingen wat wilde dieren nodig hebben om fijn en veilig te kunnen leven. Vervolgens maken de leerlingen in kleine groepen een diervriendelijk landschap op een kleed. Ze richten dit in met dieren, auto’s, tunnels, bruggen, water en groen en vormen zo het landschap waar mensen én dieren goed kunnen samenleven. 

Deze les is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Lesdoel

De leerlingen inspireren om na te denken over creatieve oplossingen hoe mens en dier in de toekomst beter kunnen samenleven.

Kerndoelen

Kerndoel 39

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 47

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken,  cultuur en levensbeschouwing.

Kerndoel 49

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdienst.

Naar boven