In de les/expositiezaal Leefruimte voor mens en dier
?
In de les/expositiezaal Leefruimte voor mens en dier
Groep 3 en 4
Biologie

Museumles primair onderwijs

Wilde dieren in Nederland

Landschap voor mens en dier

Ja, in Nederland wonen wilde dieren. Alle dieren die geen huisdier zijn, zijn wild. Helaas is Nederland volgebouwd met drukke autowegen, spoorrails, grote steden en bedrijven. Dat maakt het leven voor veel dieren lastig!

Door de opdrachten ontdekken de leerlingen wat de wilde dieren nodig hebben om fijn en veilig te kunnen leven. Vervolgens maken de leerlingen in kleine groepen een diervriendelijk landschap op een kleed. Ze richten dit in met dieren, auto’s, tunnels, bruggen, water en groen en vormen zo het landschap waar mensen én dieren goed kunnen samenleven.

Deze les is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Lesdoel

De leerlingen inspireren om na te denken over creatieve oplossingen hoe mens en dier beter kunnen samenleven.

Kerndoelen

Kerndoel 42

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen.

Kerndoel 44

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Kerndoel 45

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Naar boven