Bodemafzettingen uit het Paleoceen-Eoceen in Bighorn Basin, Wyoming / VS (Foto: Robin van der Ploeg)
?
Bodemafzettingen uit het Paleoceen-Eoceen in Bighorn Basin, Wyoming / VS (Foto: Robin van der Ploeg)

Presentatie | 13 apr 2019   13:30 - 15:30

Klimaatverandering in het geologisch verleden; lessen voor de toekomst?

Presentatie door Robin van der Ploeg (Haagse Geologische Vereniging)

Studies naar klimaatverandering in het geologisch verleden kunnen bijdragen aan betere voorspellingen voor de toekomst.

Met het klimaatakkoord van Parijs hebben wereldleiders afgesproken om de opwarming van de aarde in de 21e eeuw te beperken tot maximaal 2 °C, om zo de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Maar hoe realistisch is deze doelstelling, en wat zijn de mogelijke gevolgen als we die grens van 2 °C passeren? In deze lezing zal Robin van der Ploeg laten zien hoe studies naar klimaatverandering in het geologisch verleden kunnen bijdragen aan betere voorspellingen voor de toekomst. In het bijzonder gaat hij in op de koolstofkringloop en de klimaatgeschiedenis van het Cenozoïcum, het tijdvak van 65 miljoen jaar geleden tot nu.

Robin van der Ploeg (26) is geoloog en klimaatwetenschapper bij de Universiteit Utrecht. Zijn promotieonderzoek gaat over de samenhang tussen veranderingen in de koolstofkringloop en het klimaat van het verleden.

Georganiseerd door de Haagse Geologische Vereniging

De HGV-presentaties zijn gratis toegankelijk voor leden van de HGV en voor bezoekers van het Museon met een geldig toegangsbewijs. Voor niet-leden die een HGV-presentatie willen bijwonen: meldt u aan bij Rose Denters dentersrose@gmail.com, dan bent u van harte welkom. Zonder aanmelding bent u niet verzekerd van toegang tot de presentatie.

Naar boven