Ivoren zalfpotje in de vorm van een eend (Foto: Diana de Wild)
?
Ivoren zalfpotje in de vorm van een eend (Foto: Diana de Wild)

Presentatie | di 21 jan 2020   13:30 - 15:30 uur

Cyprus, eiland in beweging

Audiovisuele presentatie door archeologe Diana de Wild

Volgens de Griekse mythologie was Cyprus het eiland waar Afrodite, de godin van de liefde, na haar geboorte in zee aan land ging. Zij was niet de enige: Cyprus was in de oudheid een spil in handelsnetwerken, die het hele Middellandse Zeegebied omvatten. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is nu een tentoonstelling te zien over de oude culturen van dit prachtige eiland.
Tijdens deze lezing ligt de nadruk op de bronstijd, een periode van grote bloei (3000 – 1100 v.Chr.). De rijkdom van Cyprus kwam door de kopermijnen op het eiland. Alle culturen van het oostelijk Middellandse Zeegebied hadden behoefte aan koper, het belangrijkste bestanddeel van brons. De koning van Cyprus schreef brieven aan de farao van Egypte, die hem als gelijke behandelde, maar ook de Hettieten in Anatolië en de Grieken onderhielden contacten. Koper van Cyprus werd uitgewisseld tegen ivoor, goud en parfum. Zo is er op de tentoonstelling een ivoren zalfpotje in de vorm van een eend te zien, dat in Egypte is gemaakt. Hoe deze handel in zijn werk ging, kunnen we tot op zekere hoogte reconstrueren door wrakken op de bodem van de Middellandse zee. Eén van de wrakken had 10.000 kilo brons bij zich.

Naar boven