De locatie

 
De locatie
Het Museon is een bijzondere locatie voor zakelijke bijeenkomsten in een dynamische omgeving. Het gebouw kenmerkt zich door een spannende architectuur van de Nederlandse architect Wim Quist en bevindt zich in het Haagse Statenkwartier. In het hart van de internationale zone te midden van organisaties als Europol, OPCW en Eurojust. Door intensieve samenwerking met directe buren World Forum en The Hague Marriott Hotel zijn bovendien de mogelijkheden vrijwel onbeperkt als het gaat om grotere evenementen, waarbij bijvoorbeeld veel parkeergelegenheid of overnachting gewenst is. We beschikken over een grote diversiteit aan bijzondere ruimten, geschikt voor bijeenkomsten, workshops, presentaties, symposia, diners en congressen. In de grootse zaal van het museum kunnen 300 personen plenair bijeen zijn. Bekijk ook hier onze folder!

Graag verwelkomen wij ook uw bedrijf of organisatie in het Museon.
 
CateringMeesters
Alle catering en organisatie omtrent uw bijeenkomst bij ons wordt verzorgd door CateringMeesters. CateringMeesters zijn gespecialiseerd in het exploiteren van horeca in een culturele omgeving. Samen met u zorgen zij voor een persoonlijke invulling van uw congres, receptie, lunch, diner of feest. Zij staan garant voor een hoge kwaliteit catering en maken gebruik van zoveel mogelijk duurzame en eerlijke producten.
 
Green Key
In de bedrijfsvoering en bij de ontwikkeling en uitvoering van onze programma’s, spannen management en medewerkers zich in voor een verantwoorde, duurzame en milieuvriendelijke manier van werken, met als einddoel een leefbare toekomst voor ons allemaal.

Om deze missie mogelijk te maken sluit het Museon zich aan bij Green Key. Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, alsmede in de markt voor vergader- en congreslocaties. De aangesloten bedrijven zijn serieus en controleerbaar bezig met duurzaamheid en met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van onze onderneming om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt.
 
Visie
Op het gebied van duurzame bedrijfsvoering kiest het Museon ervoor om een voorbeeldfunctie te vervullen. Wij vragen onze bezoekers en samenwerkende partijen hierin een actieve rol te vervullen. Samenwerkingspartners worden hierop geselecteerd. Het Museon prefereert duurzame consumptiegoederen boven de reguliere A-merken en maakt bewuste keuzes voor duurzame materialen, grondstoffen en productiemethoden. Het scheiden van afval is voor de meeste mensen al een begrip, maar in ons gebouw gaan wij verder door inkt- en tonerafval, metaal, plastic en restaurantafval separaat af te voeren. Ook watermanagement heeft de aandacht in het Museon.
 
Het Museon werkt toe naar een klimaatneutraal gebouw. Het opwekken van duurzame energie via het grootste zonnepaneel van Den Haag past daarom uitstekend bij de missie en programmering van het Museon. De energie die middels zonnepanelen wordt opgewekt, wordt aanschouwelijk gemaakt voor het publiek via displays in het museum. De bezoekers, waaronder veel schoolklassen, leren hoeveel stroom er wordt opgewekt en hoeveel CO2-uitstoot wordt vermeden. Hieraan gerelateerd ontwikkelt het Museon speciale lesprogramma’s over energie en duurzaamheid. Het museum investeert in duurzame (expositieruimte)verlichting en momenteel worden mogelijkheden om effciënter met warmte en klimaatbeheersing om te gaan.
 
Voor Gemeentelijke instellingen en instellingen met een ANBI-status, kunnen wij speciale tarieven aanbieden.
 
Het Museon
Het Museon is een populair-wetenschappelijk museum voor een breed publiek dat de mens en zijn rol in de samenleving centraal stelt.
 
Het museum staat bekend om de hoge kwaliteit van interactieve exposities, museumlessen en leerzame activiteiten. Bij de keuzes van tentoonstellingen en inrichtingen van les-expositiezalen worden de onderwerpen getoetst aan de maatschappelijke relevantie ervan. Uiteenlopende groepen uit de samenleving worden hierdoor aangesproken. Het oorspronkelijke museum voor het onderwijs heeft zich daarmee ontwikkeld tot een museum van de ontdekking en een museum van de ontmoeting.
 
 

---
200 zonnepanelen op het dak

200 zonnepanelen op het dak