Kennisbank

Wat is wind?

AfbeeldingStorm. Foto Fanny Schertzer / CC

De wind draait
De zon verwarmt de lucht rondom de aarde. Doordat de atmosfeer niet overal even warm wordt, ontstaan er gebieden van lage en hoge druk. Lucht stroomt van gebieden met hoge naar gebieden met lage druk. Maar door de draaiing van de aarde kan de lucht er nooit rechtstreeks naartoe stromen. In plaats daarvan draait de wind om de drukgebieden heen. Bij ons op het noordelijk halfrond: rechtsom bij een hogedrukgebied en linksom bij een lagedrukgebied. Stromende lucht is wind. Hoe meer de druk toeneemt over een bepaalde afstand, hoe meer wind.

Hoe hard waait het?
Windkracht wordt uitgedrukt in de schaal van Beaufort. De schaal loopt van 0 (windstil) tot 12 (orkaan). De Engelse marinecommandant Sir Francis Beaufort bedacht deze schaal in 1806. Pas in 1838 stelde de Britse Marine de schaal verplicht voor de hele zeevaart. Bijna negentig jaar later werd de schaal via de windsnelheidsmeter vertaald voor landrotten.

Foto links Storm. Foto Fanny Schertzer / CC