Museon museumwinkel
?
Museon museumwinkel

Vrienden van Museon en Omniversum

Als Vriend ondersteun je het Museon en Omniversum

Het Museon heeft samen met Omniversum een Vriendenvereniging. Deze bestaat ruim 65 jaar en heeft ruim 1200 vrienden. 

Word Vriend

Het Museon en Omniversum hebben jouw steun nodig! Het Museon voor de prachtige tentoonstellingen over cultuur, natuur en wetenschap. Omniversum voor de prachtige films op een koepelscherm over cultuur, natuur, avontuur en wetenschap.

Schenkingen

Met de opbrengsten van de contributies en donaties hebben de Vrienden onder andere bijgedragen aan de tentoonstellingen One Planet en Reizen in de ruimte en andere tentoonstellingen. Daarnaast werd mede door de Vrienden het groene dak op het Museon, het Medialab en de themazaal Mens en evolutie gerealiseerd.
Ten behoeve van Omniversum droegen de Vrienden bij aan het Virtual Reality Project en aan het ‘Bidboek’ voor de aanschaf van een nieuwe projector.

Vriendenkaarten

Er zijn vier verschillende Vriendenkaarten:

 • Jeugdkaart (tot 18 jaar): € 17,50 per jaar
 • Volwassenen: € 25,- per jaar
 • Familiekaart (drie kinderen en twee volwassenen): € 50,- per jaar
 • Vrienden Cadeaukaart: € 25 eenmalig voor 1 jaar

Voordelen voor Vrienden

Vrienden van Museon en Omniversum hebben een aantal voordelen:

 • Gratis toegang tot Museon voor twee personen, Jeugdkaart: twee personen tot 18 jaar; Familiekaart: drie kinderen naast twee volwassenen
 • Uitnodigingen voor diverse openingen in het Museon
 • Gratis toegang tot de Museonlezingen
 • Voor jeugdvrienden gratis toegang tot het Museonatelier
 • 25% korting op toegangsprijs van Omniversum. Bij aanmelding kunnen twee (bij een Familiekaart zelfs vijf) personen gratis naar de film
 • Uitnodiging voor het bijwonen van gratis filmfestival in Omniversum
 • 10% korting in de winkels van het Museon en Omniversum
 • Viermaal per jaar het Vriendenmagazine thuis in de brievenbus
 • 10 % korting voor een vriend en zijn tafelgenoten bij Brasserie Berlage

Aanmelding en betaling

 • In de winkels en bij de kassa’s van Museon en Omniversum liggen aanmeldingsformulieren voor Jeugdkaarten en Volwassenen. Bij Omniversum kan betaling alleen via een automatische incasso. Betaling bij het Museon kan ook contant;
 • Wil je een Familiekaart, stuur dan een e-mail naar: vvv@museon.nl met vermelding van naam en volledig adres. Stort de Vriendenbijdrage van € 50,- op rekening NL45INGB0000611959 ten name van ‘Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum’ onder vermelding van ‘nieuwe Vriend’.
 • Een Vrienden Cadeaukaart voor één kalenderjaar is te krijgen in de winkel van het Museon. Aldaar tevens informatie over de daaraan verbonden voordelen. Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de Vrienden.

Vrijwilligers

Er zijn veel vrijwilligers nodig om onze Vriendenclub te runnen. Zo vervullen een groot aantal enthousiaste vrijwilligers afwisselende diensten in de Museonwinkel. Heb je interesse, laat dat ons dan weten.

De Vrienden hebben een (vrijwilligers) bestuur bestaande uit:

Dick van der Krogt voorzitter
Bart Borsje secretaris
Peter Schreuder penningmeester
Marjan Engels  pr/communicatie
Frits Steenbruggen  winkelmanager
Iris Moolenaar  bestuurslid activiteiten/leden

De ledenadministratie is in handen van Ton Robers.

Jaarvergadering

Ieder jaar worden de Vrienden uitgenodigd voor de Jaarvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt. Tot de vergaderstukken behoren onder meer een verslag van de vorige Jaarvergadering, een Jaarverslag van de secretaris, een Financieel verslag van de penningmeester en begrotingsvoorstellen over het lopende en komende jaar. Deze documenten zijn onderstaand te downloaden.

Contact

Heb je vragen, dan kun je die per e-mail stellen aan het secretariaat van de Vrienden: vvv@museon.nl.
Op maandagen kun je ook bellen naar het Vriendensecretariaat 070 – 3381452.

Vriendenmagazine

Bekijk hier het Vriendenmagazine online.

plaatje met link naar Vriendenmagazine 2019, nr.4plaatje met link naar Vriendenmagazine 2019, nr.4plaatje met link naar Vriendenmagazine 2019, nr. 3plaatje met link naar Vriendenmagazine 2019, nr. 2 plaatje met link naar Vriendenmagazine 2019, nr. 2 plaatje met link naar Vriendenmagazine 2018, nr. 4. Panda op voorpagina. plaatje met link naar Vriendenmagazine 2018, nr. 3. Woestijn op voorpagina. plaatje met link naar Vriendenmagazine 2018, nr. 2 plaatje met link naar Vriendenmagazine 2019, nr. 1

Naar boven