Museon museumwinkel
?
Museon museumwinkel

Vrienden van Museon en Omniversum

Als Vriend ondersteun je het Museon en Omniversum

Het Museon heeft samen met Omniversum een Vriendenvereniging. Deze bestaat zeventig jaar en heeft ruim duizend leden. 
 

Steun Museon & Omniversum en word Vriend

De Vrienden stellen zich ten doel om Museon en Omniversum in woord en daad (o.a. financieel) te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. Met de jaarlijkse bijdragen van Vrienden, donaties en de opbrengsten van de Museonwinkel die door de Vrienden gedreven wordt, helpen de Vrienden het Museon en Omniversum zich te kunnen blijven vernieuwen.


Voordelen voor Vrienden

Vrienden van Museon en Omniversum hebben een aantal voordelen:

 • Gratis toegang tot Museon voor twee personen, Jeugdkaart: twee personen tot 18 jaar; Familiekaart: drie kinderen en twee volwassenen
 • Uitnodigingen voor diverse openingen in het Museon
 • Gratis toegang tot de Museonlezingen
 • Voor jeugdvrienden gratis toegang tot het Museonatelier
 • 25% korting op toegangsprijs van Omniversum. Bij aanmelding als vriend kunnen twee (bij een Familiekaart zelfs vijf) personen gratis naar de film
 • Uitnodiging voor het bijwonen van gratis filmfestival in Omniversum
 • 10% korting in de winkels van het Museon en Omniversum
 • Viermaal per jaar het Vriendenmagazine thuis in de brievenbus
 • 10 % korting voor een vriend en zijn tafelgenoten bij Brasserie Berlage


Vriendenkaarten

Er zijn vier verschillende Vriendenkaarten:

 • Volwassenen: € 25,- per jaar
 • Jeugdkaart (tot 18 jaar): € 17,50 per jaar
 • Familiekaart (drie kinderen en twee volwassenen): € 50,- per jaar
 • Vrienden Cadeaukaart: € 25,- eenmalig voor 1 jaar


Aanmelding en betaling

 • In de winkels en bij de kassa’s van Museon en Omniversum liggen aanmeldingsformulieren voor Jeugdkaarten en Volwassenen. Bij Omniversum kan betaling alleen via een automatische incasso. Betaling bij het Museon kan ook contant;
 • Wil je online lid worden, stuur dan een e-mail naar: vvv@museon.nl met vermelding van naam en volledig adres. Stort de Vriendenbijdrage die bij jouw gekozen lidmaatschap hoort (€ 17,50, € 25.- of € 50.-) op rekening NL45INGB0000611959 ten name van ‘Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum’ onder vermelding van ‘nieuwe Vriend’.
 • Een Vrienden Cadeaukaart voor één kalenderjaar is te krijgen in de winkel van het Museon. Aldaar tevens informatie over de daaraan verbonden voordelen. Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de Vrienden vvv@museon.nl


Schenkingen

Grotere, maar ook kleinere bedragen helpen de doelstellingen van Museon en Omniversum te realiseren. U kunt Vrienden van het Museon en Omniversum op drie manieren extra financieel steunen

 • met een eenmalige schenking
 • met periodieke schenkingen voor tenminste 5 jaar
 • door Vrienden van Museon en Omniversum op te nemen in uw testament, bijvoorbeeld via een legaat of erfstelling

Met de opbrengsten van de vriendenbijdragen en donaties hebben de Vrienden onder andere bijgedragen aan de tentoonstellingen One Planet en Reizen in de ruimte en andere tentoonstellingen. Daarnaast werd mede door de Vrienden het groene dak op het Museon, het Medialab en de themazaal Mens en evolutie gerealiseerd.
Ten behoeve van Omniversum droegen de Vrienden bij aan het Virtual Reality Project, het “Bidboek” voor de aanschaf van een nieuwe projector en aan de vernieuwing van het Omniversum. Voor nadere informatie over de schenkingsmogelijkheden zie de download “Schenkingen”


Vrijwilligers

Er zijn veel vrijwilligers nodig om onze Vriendenclub te runnen. Zo vervullen een groot aantal enthousiaste vrijwilligers afwisselende diensten in de Museonwinkel. Heeft u belangstelling, laat dat ons dan weten.

De Vrienden hebben een (vrijwilligers) bestuur bestaande uit:

Roos van Dijk voorzitter
Melanie Hermus secretaris
Peter Schreuder penningmeester
Marjan Engels  pr/communicatie
Frits Steenbruggen  winkelmanager

De ledenadministratie is in handen van Ton Robers.
De bestuursleden en (winkel)vrijwilligers ontvangen afgezien van een reiskostenvergoeding geen vergoedingen. 


Jaarvergadering

Ieder jaar worden de Vrienden uitgenodigd voor de Jaarvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt. Tot de vergaderstukken behoren onder meer een verslag van de vorige Jaarvergadering, een Jaarverslag van de secretaris, een Financieel verslag van de penningmeester en begrotingsvoorstellen over het lopende en komende jaar. Deze documenten zijn onderstaand te downloaden.


Contact

Heb je vragen, dan kun je die (bij voorkeur) per e-mail stellen aan het secretariaat van de Vrienden: vvv@museon.nl.
Op maandagochtend kun je ook bellen naar het Vriendensecretariaat 070 – 3381452.

Gegevens Vrienden

Postadres: Postbus 30313, 2500 GH Den Haag
Rekeningnummer: NL45INGB0000611959 ten name van ‘Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum’
E-mail: vvv@museon.nl
Kamer van Koophandel: 27130933
RSIN nummer: 802364573

Vriendenmagazine

Bekijk hier het Vriendenmagazine online.

Naar boven