Kennisbank

Symbool van de vrede

AfbeeldingDe witte duif als vredessymbool

De duif en de olijftak zijn beide een symbool voor vrede. De olijfboom groeit langzaam en heeft rust en tijd nodig om te bloeien. Waar veel olijfbomen groeien is dus kennelijk lange tijd vrede. Waarschijnlijk gebruikten de Grieken daarom de olijftak als symbool van vrede.

De duif als vredessymbool vindt zijn oorsprong in het bijbelse verhaal van Noach. Daarin straft God de verdorven mensheid met een grote watervloed. Alleen Noach en zijn familie overleven, dankzij de ark die hij heeft gebouwd. Vanuit zijn ark stuurt Noach een zwarte raaf en een witte duif uit om te kijken of het water al gezakt is. De duif keert terug met een vers olijftakje in zijn bek. Het is voor Noach het teken dat God zich weer met de mens heeft verzoend en dat de aarde weer vruchtbaar is. De duif is daarmee een symbool geworden van vrede, onschuld en nieuw begin.

 

Foto links De witte duif als vredessymbool
Vakgebied
cultuur