Permanente tentoonstelling

Leefruimte voor mens en dier

Afbeelding: In de tentoonstelling Leefruimte

Stop!

Denk eens na!

Hekken om een bos,
wegen door een natuurgebied,
woonwijken in een weiland...

Mensen nemen steeds meer ruimte in
ten koste van de natuur.
Dieren kunnen straks geen kant meer op.

Is dat wat je wilt?!

 

Dieren moeten zich steeds verplaatsen. Ze zoeken voedsel, soortgenoten of nieuw leefgebied. In Nederland, maar ook elders in Europa, is dat vaak niet gemakkelijk. Door bebouwing, wegen, kanalen en hekken is ons natuurlandschap sterk versnipperd geraakt. Natuurgebieden zijn vaak een soort eilanden. In Nederland komen de edelherten hun natuurparken niet uit, hun natuurlijke seizoenstrek wordt belemmerd. Onder de verkeersslachtoffers bevinden zich veel dassen. De roerdomp heeft moeite zijn broedgebied te bereiken.
Wat kunnen we doen om de situatie te verbeteren? We kunnen stukken water afsluiten voor recreatie of nieuwe natuur creëren. We kunnen ook door ecoducten en wildtunnels die versnipperde natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden. Over deze oplossingen gaat deze tentoonstelling in het Museon.

Foto links In de tentoonstelling Leefruimte
Edelhert
Das
Roerdomp
Dassenspel in de tentoonstelling Leefruimte
Roerdomp
In de tentoonstelling Leefruimte
Trefwoorden
natuur