Permanente tentoonstelling

Hoogland/Laagland

Afbeelding: In de tentoonstelling

Geologische processen die zich aan het aardoppervlak afspelen, staan centraal in deze expositiezaal. Hoe het landschap is veranderd door verwering en erosie is te zien in een riviermaquette van de Rijn. Daarnaast worden ook zwerfstenen en fossielen van Pleistocene zoogdieren, een overzicht van het Kwartair en een landschappenkaart van Nederland getoond.

Foto links In de tentoonstelling
Fossielen in Hoogland/Laagland
Impressie van de tentoonstelling
Impressie van de tentoonstelling
Trefwoorden
natuur