In de vaste tentoonstelling One Planet
?
In de vaste tentoonstelling One Planet

Educatie voor het voortgezet onderwijs

Ontdek ons educatieve programma


 

Corona:

Het Museon volgt de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse Museumvereniging omtrent COVID-19. Dit betekent dat sommige museumlessen zijn aangepast. Wanneer de richtlijnen veranderen, zullen wij hier in mee gaan. Je ontvangt vooraf duidelijke informatie over de aanpassingen en het actuele protocol.

In het kader van onderwijsactiviteiten geldt een uitzondering op de coronatoegangsbewijsplicht voor leerlingen tot en met 17 jaar en onderwijspersoneel voor de beoefening van kunst- en cultuur. Dit betekent dat bij schoolbezoeken aan musea geen coronatoegangsbewijzen (CTB) nodig zijn voor leerlingen onder de 18 jaar en voor het onderwijspersoneel. Ouders en/of andere begeleiders hebben wél een CTB nodig en moeten deze bij de kassa tonen.
Leerlingen en alle begeleiders moeten tijdens het lopen een mondkapje dragen over mond en neus.Het Museon heeft voor alle leerlagen in het voortgezet onderwijs een museaal educatief aanbod in de vorm van museumlessen, workshops en educatieve tours. Bij alle programma’s wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de collectie, de themazalen en de overige tentoonstellingen van het Museon.

De drie onderstaande thema’s zijn de overkoepelende clusters:

Mens en aarde

Binnen dit thema staat de relatie tussen de mens en zijn omgeving centraal. Het thema draagt bij aan het begrip van de wereld waarin we leven en opgroeien. Het Museon wil bijdragen aan het bewustzijn dat het belangrijk is om op een respectvolle manier met biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen om te gaan en inspireert leerlingen om hier zelf actief aan bij te dragen.

Wetenschap en technologie

Binnen dit thema wil het Museon scholieren vertrouwd maken met een onderzoekende houding vanuit de overtuiging dat dit bijdraagt aan de ontplooiing van ieder mens. Het thema maakt de maatschappelijke impact en relevantie van wetenschap voelbaar en inzichtelijk, met het oog op de uitdagingen van onze tijd.

Identiteit en samenleving

Binnen dit thema wil het Museon de leerlingen laten beseffen hoe waardevol vrede is en wat het belang is van internationale samenwerking. Het doel is het besef te vergroten van de ontwrichtende gevolgen van conflict, oorlog, onderdrukking en vervolging voor individuen en samenlevingen, in het verleden en heden. In dit thema gebeurt dat vanuit multi-perspectiviteit, mondiaal burgerschap en met een mondiale relevantie.

Naar boven