Meer over One Planet

In One Planet worden de onderwerpen persoonlijk en relevant door steeds in te zoomen op een situatie in Nederland en vervolgens een vergelijking te maken elders op de wereld. Zo ontstaat er een reeks van verrassende ontmoetingen wereldwijd. Na het bezoek aan de tentoonstelling ervaar je dat jij ook een waardevolle bijdrage kunt leveren aan een leefbare planeet. De tentoonstelling is opgebouwd uit een introductie met 17 stations, elk gerelateerd aan één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Daarnaast presenteren we ook innovaties, actuele onderwerpen en bijzondere voorwerpen uit de collectie van het Museon.

1. Geen armoede

Armoede hangt in een groot aantal landen samen met slechte toegang tot energie. In de regio's met de grootste armoede, Sub-Sahara en Zuidoost Azië, is veel zonne-energie beschikbaar die grotendeels ongebruikt blijft. De energie uit de zon kan bijdragen aan een vermindering van de armoede in deze regio's via economische groei en persoonlijke ontwikkeling.

Wat kun je doen?
Ontdek met Uv-licht scènes waaruit de kracht van zonne-energie blijkt. Ontdek hoe lampjes op zonne-energie werken en bekijk de verschillende soorten. Bekijk ook korte filmfragmenten over zonne-energie en armoede.

2. Geen honger

Men verwacht dat er met de groei van de wereldbevolking in ons huidige eetpatroon een groot tekort aan eiwitrijk voedsel zal ontstaan. Hiervoor moet een oplossing worden gevonden. In Nederland vinden we het vreemd om insecten te eten, maar in veel andere landen is dat heel gewoon. Het is een manier om aan voldoende eiwitten te komen. Waarom en wanneer zou je insecten verkiezen boven vlees, vis of eieren? Hoe smaken ze?

Wat kun je doen?
Ben jij de kok van de toekomst? Kook virtueel internationale gerechten met allerlei verschillende eiwitbronnen als ingrediënt zoals sprinkhanen of zeewier.  

3. Goede gezondheid

Wereldwijd is één op de drie volwassenen te zwaar. Niet alleen in de westerse wereld bedreigt obesitas de volksgezondheid. In veel arme landen komen ondervoeding en overgewicht vaak tegelijk voor. Ongezond eten, teveel tussendoortjes en te weinig beweging zijn de belangrijkste oorzaken; een grotere kans op ernstige ziekten en een korter leven zijn de gevolgen. Pas jij je levensstijl aan?

Wat kun je doen?
Stap op het stepapparaat en ontdek hoe we in de loop van de tijd anders zijn gaan eten en minder zijn gaan bewegen. In de oertijd kostte het jagen en verzamelen veel fysieke inspanning. Dankzij onze moderne technologie werken we meer met ons hoofd dan met onze handen. En dat terwijl er overal om ons heen lekker eten beschikbaar is! Om gezond te blijven is het beter dat men niet teveel eet. Daarom is het belangrijk om voldoende te bewegen en te sporten.

4. Hoogwaardig onderwijs

Wereldwijd zijn er nog steeds veel kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. Onderwijs is voor hen te ver weg of te duur. Dit terwijl naar school gaan de kans op een leven zonder armoede vergroot. Onderwijs voor iedereen is dan ook het vierde duurzame ontwikkelingsdoel. Scholen zouden toegankelijk voor iedereen moeten zijn. Maar wát en hóe je leert is ook heel belangrijk. Als je les krijgt in een taal die je niet begrijpt, zal je niet veel leren. Dat leren doe je overigens niet alleen op school. Ook buiten de muren van het schoolgebouw word je heel wat wijzer. Zo kan je in de natuur allerlei nieuwe dingen ontdekken of leer je door het luisteren naar verhalen. En ook door het spelen van (sommige) games steek je heel wat op.

Wat kun je doen?
Bezoekers ontdekken spelenderwijs hoe je met moderne technologie leert van traditionele kennis. Je speelt de game Never Alone; een internationaal bekroond computerspel dat geproduceerd is in samenwerking met de Iñupiat; de oorspronkelijke bewoners van Alaska. De mensen werden bewust van het feit dat hun eeuwenoude cultuur en kennis door o.a. globalisering dreigde te verdwijnen. In Never Alone hebben gamemakers samen met Iñupiat-ouderen deze cultuur vertaald in een oogstrelend mooi en leerzaam spel voor de mensen daar én hier.  

5. Gender gelijkheid  

Eén van de duurzame ontwikkelingsdoelen is het verzekeren van gelijke kansen voor jongens en meisjes. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Voor veel meisjes is het bijvoorbeeld normaal dat ze hun school niet afmaken, maar vroeg trouwen en kinderen krijgen. Zonder diploma hebben zij veel minder mogelijkheden dan jongens. Gelukkig zijn er nu al meer meisjes die op school blijven dan vroeger.

Wat kun je doen?
Bezoekers ontdekken in hoeverre de kansen voor jongens en meisjes verschillend zijn op diverse plekken in de wereld. De gidsen voor deze ontdekkingstocht zijn de Nederlandse Lotte (17) en Vince (14) uit Utrecht. Sinds dat ze geboren zijn heeft hun vader, Frans Hofmeester, hen elke week op dezelfde wijze gefilmd. Op basis van dit beeldmateriaal monteert Hofmeester timelapses die in enkele minuten het ouder worden van zijn kinderen treffend samenvat. De timelapse kan worden stopgezet en dan maakt men kennis met een leeftijdsgenootje van hen, elders op de wereld. Hoe verschillend is hun leven ten opzichte van de twee Nederlandse kinderen? Gaat men ‘daar’ hetzelfde of anders om met jongens en meisjes? De bezoeker ontmoet kinderen/jongeren uit de hele wereld en ontdekt hierbij mede inspirerende personen en projecten die als doel hebben de vaak achtergestelde positie van meisjes flink te verbeteren.

6. Schoon water en sanitaire voorzieningen

Schoon drinkwater is van levensbelang. In het water  dat we daarvoor gebruiken komen allerlei dingen terecht die daar niet horen. Zichtbare vervuiling zoals afval, maar ook onzichtbare dingen als bestrijdingsmiddelen, rioolwater en medicijnen. In Nederland komt schoon water gelukkig uit de kraan, maar dat is lang niet overal op de wereld zo. Water dat gebruikt wordt voor drinkwater moet eerst gezuiverd worden. Dat kan met hele grote zuiveringsinstallaties, maar ook met eenvoudige zandfilters.

Wat kun je doen?
Speel het spel en maak de rivier schoon. Wordt de rivier steeds viezer of sla jij op de juiste knoppen zodat de rivier steeds schoner wordt? Er zijn veel dingen die het water vervuilen waardoor het niet drinkbaar is. Van grote stukken afval tot bijna onzichtbaar microplastic en bestrijdingsmiddelen. Met zand, bacteriën, actieve kool en Uv-straling kan het water gezuiverd worden. Iedereen heeft schoon drinkwater nodig. 

7. Betaalbare en schone energie

De fossiele brandstoffen raken op. Allerlei mensen zijn bezig met het bedenken van nieuwe vormen van duurzame energie en investeren in nieuwe methodes om die energie op te wekken. De geijkte voorbeelden zijn wind- en zonne-energie, energie uit geothermie en energie uit water (via getijdenwerking of waterkrachtcentrales). Daarnaast zijn er erg veel mooie en leuke alternatieven, die we op het meubel willen laten zien.

Wat kun je doen?
Druk op de knop en de waterstofraket gaat de lucht in. Leef je helemaal uit, dans de sterren van de hemel en zorg daarmee voor energie. De speciale vloertegels zetten jouw dansenergie om in stroom. Speel de quiz en ontdek wat er allemaal kan! Wie weet bedenk jij daarna wel zelf een nieuwe manier om de wereld van energie te voorzien…

8. Werkgelegenheid en economische groei

De grondstoffen die we nodig hebben voor onze mobiele telefoons zijn vaak schaars en komen van over de hele wereld, zelfs uit conflictgebieden. De productie van de apparaten gebeurt vaak onder slechte arbeidsomstandigheden. Door ons goed te laten informeren en selectief te zijn bij aankopen, kunnen we dat tegen gaan.

Wat kun je doen?
Bekijk de binnenkant van een telefoon. Ontdek de grondstoffen die nodig zijn voor de verschillende onderdelen van mobieltjes en hoe die eruit zijn in minerale vorm. Luister via een koptelefoon naar het verhaal achter het delven van grondstoffen.

9. Innovatie en goede infrastructuur

De tijd dat we ons eigen voedsel verbouwden ligt ver achter . In de globaliserende wereld van nu specialiseren veel streken zich in de productie van één bepaald product. Voedseltransport vindt over de hele wereld plaats. De ontwikkeling van de container speelde daarbij een belangrijke rol. Het transportnetwerk breidt zich nog altijd uit. Kan het efficiënter en duurzamer? Ja, o.a. doorenergiebesparing, het tegengaan van verliezen bij overslag, opslag of door bederf.

Wat kun je doen?
Bezoekers staan aan een grote tafel met daarop een multimedia game over export. Het begint met een inleiding over opschaling en specialisatie van voedselproductiebedrijven waardoor er meer voedseltransporten plaatsvinden over de hele wereld. Daarna worden zij uitgenodigd de reikwijdte van Nederlandse voedselexport te verkennen door voedingsmiddelen op de tafel aan te tikken. Terwijl de bezoeker verrast wordt door verbazingwekkende gegevens over voedingsmiddelen zien ze de exportstromen vanuit Nederland van de dagelijkse voedingsmiddelen over de wereld gaan.

10. Ongelijkheid verminderen tussen landen

Mensen kunnen om een heleboel redenen worden achtergesteld en buitengesloten. Bijvoorbeeld omdat ze in een ontwikkelingsland wonen. Of omdat ze ‘anders’ zijn en niet voldoen aan de heersende opvattingen. Het verminderen van de ongelijkheid tussen en binnen landen is een belangrijk doel van de Verenigde Naties. Gelijkheid betekent niet dat alle mensen hetzelfde zouden moeten zijn. Het betekent dat mensen elkaars verschillen respecteren en waarderen, en dat iedereen dezelfde kansen krijgt om wat van zijn of haar leven te maken. Is voor jou iedereen gelijk?

Wat kun je doen?
De bezoekers worden op confronterende wijze uitgedaagd na te denken over menselijke verschillen en discriminatie. De bezoeker ontdekt dat mensen één en dezelfde soort zijn. Er is een verschil in huidskleur, maar er is in het geheel geen sprake van een strikte scheiding tussen zwart en wit. Ieder kent zijn eigen kleur en ontdekt dat door middel van het fotoproject Humanae.
Humanae is een project van de Braziliaanse fotografe Angélica Dass, dat als doel heeft om zoveel mogelijk verschillende menselijke huidskleuren te portretteren. Het is een serie portretten waarvan de achtergrondkleur overeenkomt met de huidskleur van de geportretteerden. Voor het bepalen van de kleurtoon maakt Dass gebruik van het wereldwijd gebruikte PANTONE-systeem. Humanae is een work in progress. Tot nu toe bestaat het project uit meer dan 2500 foto’s, die genomen zijn in 15 verschillende steden zoals Chicago, São Paulo en Addis Ababa. Volgens Dass is er pas een limiet bereikt als de gehele wereldpopulatie deel is geworden van deze kolossale mozaïek. Een samenwerking met het Museon wordt haar eerste grote project in Nederland. Het resultaat zal een spraakmakende kubus zijn met daarop 100 portretten; circa 50 daarvan zijn inwoners uit Den Haag, de andere helft bestaat uit mensen uit de rest van de wereld.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

In de wereld zijn er steeds minder volken die nog echt en met de natuur leven. Als gevolg van technologie en globalisering wordt deze groep (semi)-nomaden steeds kleiner. Bovendien breiden steden zich steeds verder uit. Veel oorspronkelijke bewoners van bossen, woestijnen of bergen laten hun roots achter zich en trekken naar de stad. Jungle wordt stadsjungle. Over twintig jaar wonen er wereldwijd 2 miljard meer mensen in een grote stad. Een aantal van deze steden is echt heel groot. Megasteden zijn plaatsen met meer dan 10 miljoen inwoners. Een megastad heeft veel te bieden, maar er zijn ook veel problemen; veel inwoners wonen ver van het centrum, staan urenlang in de file en ademen veel smog in. Grote en kleine oplossingen voor deze problemen worden mede bedacht door de inwoners van de megastad zelf.

Wat kun je doen?
Aan de ene kant van het exhibit ontdekken bezoekers het leven in vijf verschillende megasteden op de wereld; New York, São Paulo, Lagos, Moskou en Jakarta. Vijf megasteden op vijf verschillende continenten. Door bij het exhibit de juiste kubus bij het juiste stadsgezicht te scannen, activeert de bezoeker de bewuste stad en waant men zich door middel van beeld en geluid voor eventjes in bijvoorbeeld de metro van Moskou, op een markt in Lagos of een sloppenwijk in São Paulo. Vervolgens kan men de stad verder in kaart brengen aan de hand van diverse thema`s (o.a. water, afval, transport, erfgoed). Met data, foto’s en oplossingen wordt de actuele situatie duidelijk.
Aan de andere zijde van het exhibit maken de bezoekers kennis met het nomadische verleden en de (deels contrastrijke) realiteit van vijf volkeren.  Vijf van oudsher nomadenvolkeren op vijf verschillende continenten; Saami (Europa), Amazone-indianen (Zuid-Amerika), Cree-indianen (Noord-Amerika), San (bosjesmannen; Afrika) en de Golok (Azië). Elk volk wordt gepresenteerd met een historisch voorwerp uit de collectie van het Museon en ondersteund door actuele, hoogwaardige fotografie.

12. Verantwoord gebruik van hulpbronnen

Helaas zijn de meeste visgronden volledig bevist of overbevist. Vaak wordt er meer gevangen dan nodig is, zijn de gebruikte vistechnieken schadelijk voor het ecosysteem of zijn de gevangen vissen te jong. Daardoor gaan visbestanden achteruit. Bij duurzame visserij worden andere technieken gebruikt zodat de leefomgeving van vissen in tact blijft, bijvangst wordt voorkomen, en er wordt er ook niet teveel gevangen. Zo blijft de oceaan ook voor toekomstige generaties een belangrijke voedselbron.

Wat kun je doen?
Hengel een vis omhoog. Op het beeldscherm zie je informatie over de vis en de wijze waarop deze gevangen is. Mag hij op je bord? Is hij overbevist, zeldzaam of wordt hij niet gegeten, dan moet hij terug in de zee. Maak jij de juiste keuze?
Bijna drie miljard mensen zijn afhankelijk van vis als belangrijke voedselbron en er wordt steeds meer vis gevangen. Met duurzame visserij zorgen we ervoor dat ook de generaties na ons vis kunnen eten. Met speciale vangsttechnieken, aangewezen visgronden en visquota blijven de soorten, en dus ook de ecosystemen, in stand.

13. Klimaatmaatregelen

We verbranden gas, olie en kolen om energie te krijgen, maar daardoor komt CO2 vrij en verandert het klimaat op aarde. Allerlei mensen op de wereld denken mee aan een oplossing hiervoor, van schoolkinderen tot wereldleiders. Het is belangrijk dat iedereen weet dat dit probleem speelt, want als veel mensen opkomen voor ons milieu móeten de politiek en het bedrijfsleven wel met oplossingen komen. Er zijn veel dieren die last hebben van de opwarming van de aarde. Die dieren staan hier centraal.

Wat kun je doen?
Kies één van de dieren die last hebben van de verandering, maak een spandoek en zet jezelf op de foto met het dier. Deel je foto en laat de wereld weten dat jij klimaatactie belangrijk vindt! Of je een pinguïn, paard, panda of zeehond kiest, het maakt niet uit: duizenden dieren op aarde hebben last van klimaatverandering. Als jij je het lot van de aarde aantrekt kun je andere mensen aanmoedigen om dat ook te doen. Samen kunnen we er wat aan doen.

14. Leven in het water

Koraalriffen horen bij de meest soortenrijke ecosystemen op aarde. Van alle zeedieren leeft 25% in het rif. Toch wordt driekwart van de koraalriffen wereldwijd bedreigd, met name door menselijke activiteiten als overbevissing en vervuiling. Ook klimaatverandering heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid van het rif. Om de koraalriffen voor de toekomst te behouden moeten lokale gemeenschappen bij de bescherming van het rif betrokken worden. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het restaureren van koraalriffen met gekweekt koraal.

Wat kun je doen?
Het koraalrif wordt bedreigd, maar jij kan daar wat aan doen. Opvier niveaus, die steeds moeilijker worden, ga je het koraalrif redden. Ga op de juiste plaats op de vloer staan en beweeg je hand naar de startknop. Naast de dieren en planten die leven in het rif zijn ook mensen van koraalriffen afhankelijk voor hun levensonderhoud en kustbescherming. De vier grote bedreigingen zijn: overbevissing, vervuiling vanuit rivieren, verbleking van koraal en verzuring van het water. Deze problemen worden door de mensen veroorzaakt, maar gelukkig zijn er ook mogelijkheden om ze op te lossen.

15. Leven op het land

Door natuurlijke en menselijke oorzaken als klimaatverandering en bevolkingsdruk, nemen verdroging en verwoestijning toe. Gebieden kunnen niet langer voorzien in de levensbehoeften van bewoners, met honger en armoede tot gevolg. Er zijn verschillende oplossingen, maar zeer succesvol is regreening, het planten van nieuwe bomen en het beschermen van jonge boompjes. Boomgordels breken de wind waardoor de aarde minder snel wegwaait  en langer vochtig blijft. Ook leveren bomen voedsel voor mens en dier.  

Wat kun je doen?
Draai aan het wiel zodat de wind van de ventilator het zand weg kan blazen. In droge gebieden zijn veel bomen gekapt doordat er steeds meer mensen zijn komen wonen. Daardoor heeft de wind vrij spel en verstuift het droge zand. Zandduinen verplaatsen zich en het zand dat wegwaait komt op de akkers terecht waardoor er niks meer kan groeien. Als de grond heel droog is kan je daar ook niets planten omdat het zand en de zaadjes wegwaaien.
Weet jij hoeveel mensen er elke dag last hebben van verdroging? Of er water is in de woestijn? En of je de woestijn weer groen kan maken door bomen te planten? In deze quiz ga je die dingen ontdekken. Verwoestijning is een complex probleem omdat er veel verschillende oorzaken zijn. Gelukkig zijn er ook veel oplossingen!

16. Vrede en gerechtigheid

Vluchtelingen zijn er sinds mensenheugenis. Een veilige en goede leefomgeving was en is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Op sommige plekken is het dusdanig onveilig dat mensen besluiten huis en haard achter te laten en te vluchten. Er kunnen verschillende redenen zijn om te vluchten, zoals oorlog, armoede, discriminatie of klimaatverandering.

Wat kun je doen?
De collectie is op dit eiland geen illustratie, maar kernonderdeel van het exhibit. In een grote vitrine ziet de bezoeker prikkelende vragen, zoals: Ben jij een held? Kom je altijd voor je mening uit? Voel jij je thuis? De bezoeker kan antwoord geven op die vragen en ontdekken wat deze vraag te maken heeft met de vluchtelingenproblematiek. Elke vraag heeft namelijk te maken met een specifiek  voorwerp en vluchtelingenverhaal. Van een treinbiels van de beruchte Birmaspoorlijn (Tweede Wereldoorlog) tot de 16-jarige jongen die – in plaats van een snellere reis over zee-  met zijn hond vanuit Syrië naar Europa is gelopen. De (veer)kracht en creativiteit van mensen staat bij de verhalen centraal.

17. Samenwerking voor duurzame ontwikkeling

Hoe realiseren we duurzame ontwikkelingen die tot doel hebben gezondheid, acceptatie en een leefbare en veilige aarde voor iedereen te creëren? (Internationaal) samenwerken en elkaar hulp bieden is daarbij noodzakelijk. De VN vindt de oplossingen  vooral op het gebied van techniek, handel, politiek, expertise, data en monitoring. Dat is erg veel.  En bovendien zijn er hindernissen die het moeilijk maken dergelijke doelen te bereiken binnen de gestelde termijnen.   
Waaraan wil jij een bijdrage leveren? Heb je idealen? Welke hindernissen kan je verwachten? Wat zijn jouw kwaliteiten, wat zou jij in kunnen zetten, nu of in de toekomst?  

Wat kun je doen?
Het tafelvoetbalspel bestaat uit twee teams: de eerste bestaat uit een team van spelers die samenwerken om een VN-ontwikkelingsdoel te behalen; dat doe je door een goal te maken. Het tweede team, de tegenstander, verdedigt de grote, veel voorkomende hindernissen die een rol spelen bij het realiseren van het doel.

Naar boven