Museongebouw
?
Museon

PABO-studenten

PABO-studenten ontvangen we graag in het Museon!

Door zelf te kijken en te onderzoeken, kun je je als PABO-student bij ons verplaatsen in je toekomstige leerlingen en de leermogelijkheden in ons museum ervaren.

Wij hebben daarom voor deze studenten een speciaal aanbod met een sterk gereduceerde prijs. De entree is gratis, alleen voor de lessen vragen we een kleine bijdrage.

Hoe ziet een bezoek met PABO-studenten eruit?

De studenten komen in groepsverband en met een of meerdere docent(en). Een educatie medewerker van het Museon geeft bij aanvang een korte introductie en legt uit hoe educatie in het Museon werkt. Daarna kunnen de studenten een of meerdere museumlessen volgen, waarbij de les voor een deel wordt gegeven zoals wij deze ook aan leerlingen van het primair onderwijs geven. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de kerndoelen en de didactiek van de les.

Aansluitend aan de les kunnen de studenten rondkijken in onze tentoonstellingen, met eventueel de educatieve materialen, zoals speurtochten/tours die daarbij horen. Na afloop geven de studenten feedback over het programma en worden ideeën uitgewisseld.

Kosten: € 60,00 per les, maximaal 25 studenten
Duur: 30 minuten intro, 60 minuten per les, tentoonstellingsbezoek n.t.b.

Enthousiast geworden?

Neem dan contact met ons op via educatie@museon.nl of 070-3381463

Naar boven