Over deze website

Redactie: Museon
Fotografie: Museon, tenzij anders vermeld
Ontwerp & implementatie: Two Kings
Content management system: Bolt
Contact: info@museon.nl

Copyright

De inhoud van deze website valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.

Het Museon heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden op de op deze website vertoonde foto’s en videofragmenten te achterhalen. Zij die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen een e-mail sturen naar info@museon.nl.

Disclaimer

Het Museon spant er zich voor in de inhoud van deze website actueel te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het Museon is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Het Museon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website worden geplaatst. Het Museon behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

Naar boven