Kennisbank

Onderzoek aan de Allosaurus

AfbeeldingOthniel Marsh, ontdekker van de Allosaurus: Foto: Brady Handy

Let op: de Museon Allosaurus is momenteel niet te zien in de tentoonstelling!

De Allosaurus is al in de vorige eeuw beschreven als Allosaurus fragilis, door de beroemde paleontoloog Othniel Marsh (1877). De beschrijving geschiedde op basis van een tand, enkele rugwervels en een teenkootje. Na enige tijd kon de beschrijving verbeterd worden. Er zijn inmiddels veel exemplaren van de Allosaurus gevonden, zodat deze dinosaurus nu goed bekend is. Zo zijn er in de Cleveland-Lloyd Dinosaur Quarry in Utah zeker 44 exemplaren gevonden. Het waren zowel volwassen als jonge exemplaren. Dit is vreemd, omdat in de regel vleeseters niet met deze grote aantallen bij elkaar gevonden worden.

Er is echter vastgesteld dat in de zogenaamde dinosauruskerkhoven toch vrij veel vleeseters aangetroffen worden. Een dergelijke vondst zou voor planteneters beter te begrijpen zijn, omdat van veel planteneters bekend is dat zij in kuddes geleefd hebben. De onderzoekers hebben aanwijzingen dat hier sprake moet zijn van een zogenaamde predatorval. Dat betekent dat predatoren bij hun jacht op een prooi op dezelfde manier aan hun einde komen; zij kunnen bijvoorbeeld vallen in een ondergrondse holte of wegzinken in een moeras. Mogelijk zijn veel vleeseters hier als aaseter aan hun einde gekomen.

Foto links Othniel Marsh, ontdekker van de Allosaurus: Foto: Brady Handy
Vakgebied
natuur