Museumles voortgezet onderwijs

Terug naar het overzicht

Aardkorst in beweging

AfbeeldingIn de tentoonstelling Geologie & Techniek

Hoe vulkanen en aardbevingen ontstaan

De aardkorst is in beweging. In het binnenste van de aarde zijn krachten aan het werk die verwoestende gevolgen kunnen hebben, zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Wat hebben die twee met elkaar te maken en waarom ze op bepaalde plaatsen veel of weinig voorkomen leren de leerlingen in deze les. Na een introductie gaan de leerlingen aan het werk in groepjes. Ze kiezen zelf welke thema’s ze interessant vinden en maken de daarbij behorende opdrachten. De antwoorden zijn te vinden in de themazaal. Aan het eind van de les deelt elke groep kort met de klas hun belangrijkste of opmerkelijkste bevindingen.

Deze les reserveren

Foto links In de tentoonstelling Geologie & Techniek
Lesdoel

 De leerlingen leren onder andere welke samenhang er bestaat tussen aardbevingen, tsunami’s, mid-oceanische ruggen, vulkaanuitbarstingen en het verschuiven van continenten.