Museumles primair onderwijs

Terug naar het overzicht

Groene woestijn - NIEUW

AfbeeldingZaailing

Wat zegt buienradar over de buien in de Sahel? Die actuele gegevens vergelijken we met die van Nederland. Verwoestijning/verdroging is een gevolg van ‘verkeerd’ menselijk handelen en klimaatverandering. Het veroorzaakt hongersnood en armoede. Een boer aan de rand van de woestijn ontdekte een eenvoudige manier, met grote impact, die zijn kale en droge akkergrond weer vruchtbaar maakte.

Na een introductie over de problemen die boeren en planten in droge gebieden hebben, starten de leerlingen met experimenteel onderzoek: hoe kan een zaadje toch ontkiemen in droge grond? Heeft een regendans zin? Probleem na probleem tackelen ze door creatief denken en hun ideeën te testen. Welke groep lukt het als eerste een boom te laten groeien in de woestijn?

Deze les reserveren

Foto links Zaailing
Vakgebied
biologie
Lesdoel

De leerlingen leren oplossingsgericht denken over het tegengaan van honger en armoe door verwoestijning. Ze gaan met hun creativiteit hun ideeën uittesten. Ze ervaren dat kleine veranderingen soms grote positieve gevolgen kunnen hebben.

Kerndoel 34

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving.
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke gezondheid van henzelf en anderen. 

Kerndoel 39

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 45

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Kerndoel 47

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken,  cultuur en levensbeschouwing.

Kerndoel 49

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdienst.