Educatie in het Museon

Met de klas naar het Museon
FotoMet de klas naar het Museon

Als interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering wil het Museon mensen inspireren om de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Het Museon realiseert deze missie door leerlingen en reguliere bezoekers een dynamische, museale leeromgeving aan te bieden. Als intermediair voor cultuureducatie vormt het Museon daarmee een belangrijke aanvulling op het formele onderwijs.

De interactieve tentoonstellingen combineren de modernste presentatietechnieken met collecties op het gebied van Natuur, Cultuur en Techniek. Deze verzamelgebieden sluiten aan op de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en techniek, etc.. De grote variëteit aan onderwerpen en hoge belevingswaarde maken een bezoek aan het Museon tot een boeiende en leerzame ervaring. Jaarlijks nemen tienduizenden leerlingen deel aan de educatieve programma’s in het Museon.

Museonconservatoren zijn, naast beheerders van collecties, ook docenten. Zij ontwikkelen zowel tentoonstellingsconcepten als de daaraan gekoppelde lesprogramma’s. Hiermee is een optimale kennisoverdracht en hoge kwaliteit van educatie gegarandeerd. De specialisten van het Museon hanteren een interdisciplinaire aanpak bij het ontwikkelen van nieuwe educatieve producten en stimuleren ‘ontdekken en zelf doen’.

Het Museon werkt daarbij vraaggericht. Ontwikkelingen in het onderwijs, de leerplannen, de kerndoelen en wensen uit het onderwijs zijn mede bepalend voor de programmering. Marktonderzoeken, klankbordgroepen, museumlesevaluaties en intensieve persoonlijke contacten met het onderwijs leveren inzichten in de specifieke behoeften van de diverse doelgroepen.

Reagerend op de snelle ontwikkelingen in samenleving en wetenschap actualiseert het Museon de programmering en de presentaties voortdurend. Naast een aantal wisselende tentoonstellingen worden regelmatig nieuwe themazalen ingericht, waar nieuwe, speciaal ontwikkelde lessen worden gegeven.

Het Museon verzorgt interactieve rondleidingen voor groepen leerlingen, deze worden in onze publicaties aangeduid als ‘lessen’. Scholing in formele zin is niet aan de orde in het Museon.

De collectie en de vakgebieden

De verzamelgebieden van het Museon: Natuur, Cultuur en Techniek sluiten aan bij de vakgebieden:

  • biologie, geologie, aardrijkskunde, wereldoriëntatie
  • geschiedenis, maatschappijleer, (wereld)burgerschap                            
  • natuurkunde, scheikunde, rekenen, wiskunde, economie
  • techniek, tekenen, kunstzinnige vorming, CKV

Leren doe je samen

Het Museon neemt deel aan een landelijk project ter bevordering van wetenschapseducatie in het basisonderwijs. Dertien natuurhistorische instellingen uit heel Nederland zijn betrokken bij deze educatieve samenwerking. Het doel is om door middel van een grote inventarisatie, kennisdeling, pilots, trainingen en educatieve activiteiten de kwaliteit van de gezamenlijke educatie te verhogen. Lees hier meer.

Foto links Met de klas naar het Museon