Nieuws | 4 apr 2019

Organisator lezingen (8 tot 12 uur/week)

Vrijwilligersvacature

Het Museon organiseert jaarlijks een groot aantal lezingen voor een breed publiek met een focus op senioren. De onderwerpen zijn zeer divers en hebben een relatie met het Museon als museum voor cultuur en wetenschap. Voor het lezingenprogramma zoeken we iemand die per half jaar de programmering verzorgt.

Taken

 • Contacteren/contracteren lezinggevers
 • Peilen aansluiting niveau en presentatievaardigheden lezinggevers
 • Ontvangen publieksgroepen
 • Begeleiden lezinggevers
 • Introductie sprekers bij publiek + afsluiten/bedanken
 • Contact met en regelen van zaalmanagement
 • Opstellen en tijdig aanleveren informatie voor promotie/communicatiedoeleinden
 • Coördineren kaartcontrole en catering

Vaardigheden

 • Samenwerkingsgericht
 • Georganiseerd v Goed inzicht in interesse doelgroep
 • Goede communicatievaardigheden, voorkomend/representatief
 • Beschikt over of is in staat tot opbouwen en onderhouden van netwerk lezinggevers

Het gaat om een vrijwillige functie van 8 tot 12 uur per week. Er wordt samengewerkt in een klein team met 1 medewerker van het Museon die inhoudelijke en organisatorische verantwoordelijkheid draagt en 1 vrijwilliger met een functie gelijk aan deze. In overleg kunnen de werkzaamheden wisselend in het Museon of thuis plaats vinden .

Meer informatie bij Willemien Meinders, telefoonnummer 070 – 3381 427, wmeinders@museon.nl

Naar boven