Blik in de tentoonstelling Eerste Kustbewoners
?
In de tentoonstelling Eerste Kustbewoners

Lesbrief bij de les: Werkweek Wilhelminaoord

Werkweek Wilhelminaoord

Introductie

In deze lesbrief vind je voorbereidings- en verwerkingsmateriaal voor op school bij de les Werkweek Wilhelminaoord, landschap en prehistorie. Elk jaar gaat een aantal groepen 7 en 8 van het Haagse basisonderwijs naar het Buitencentrum Wilhelminaoord voor het programma School in Bos. Jouw klas is nu aan de beurt. 

Tijdens de werkweek School in bos ontdekken kinderen van alles over de natuur en het milieu. Er is een nagebouwd dorp met huizen uit de prehistorie, waar kinderen bijvoorbeeld vuursteen bewerken en manden vlechten. 

Voordat de leerlingen op werkweek gaan, komen ze naar het Museon om daar een les te volgen waarin ze meer leren over de prehistorie en verschillende landschappen in Nederland. 

Maquette van een prehistorisch landschap in de tentoonstelling Eerste kustbewoners in het Museon.

Voorbereiding

De les Werkweek Wilhelminaoord is een voorbereidingsles in het Museon op de werkweek School in bos. De leerlingen maken kennis met de verschillende landschappen in Nederland en hun prehistorische bewoners.

Voorbereiding voor deze les is niet noodzakelijk, maar er kan vooraf in de klas aandacht worden besteed aan de steentijd als onderdeel van de Nederlandse prehistorie. Bijvoorbeeld door met de leerlingen een aantal vragen te bespreken, zoals:

  • Wat weten we over de steentijd?
  • Hoe leefden de mensen toen?
  • Kun je in elk landschap wonen?

Tijdens de les gaan we dieper in op de steentijd in Drenthe, de hunebedbouwers en de steentijd in Den Haag. Ook maken de leerlingen kennis met de landschappen die tijdens de ijstijden in Nederland zijn gevormd en invloed hebben gehad op de manier van leven tijdens de
prehistorie.

Hieronder vind je een aantal filmpjes om voorafgaand aan de les met de leerlingen te bekijken:

Introductiefilmpje van School in Bos

Ypenburg toen en nu

Ypenburg is de vindplaats van de eerste kustbewoners. In dit filmpje krijg je alvast een voorproefje.

De hunebedden

Hunebedden zijn een belangrijk element van de steentijd in Drenthe. Bekijk dit filmpje voor meer informatie, ook over het dagelijkse leven in de Steentijd.

In het Museon

De leerlingen leren hoe de landschappen die zij zullen zien, gevormd zijn door natuurlijke krachten, zoals wind en water. Ze maken daarnaast kennis met het leven van de hunebedbouwers en hun tijdgenoten aan de Noordzeekust. Met deze achtergrondinformatie kunnen de leerlingen zich in Wilhelminaoord met meer inzicht en enthousiasme richten op het programma. De museumles wordt afgesloten met een stenenpracticum.

Verwerking

Je hebt de les in het Museon gevolgd en bent misschien al naar School in bos geweest. Hier vind je een aantal suggesties ter verwerking van de les op school.

Invulopdracht

Wat is het verschil tussen de hunebedbouwers en de eerste kustbewoners? Download de opdracht voor de leerlingen.

Filmpje: Hoe denken we dat een hunebed gebouwd werd?

Filmpje: hoe ontstaat een ijstijd?

Ons landschap is verandert tijdens de ijstijden, maar hoe ontstaat zo’n ijstijd eigenlijk?

Hoe zag Nederland eruit in de ijstijd?

Stuwwallen uit de ijstijd

Naar boven