Lesbrief bij de les: Werkweek Wilhelminaoord

Lesbrief - Werkweek Wilhelminaoord

Introductie

In deze lesbrief vindt u voorbereidings- en verwerkingsmateriaal voor op school bij de les 'Werkweek Wilhelminaoord, landschap en prehistorie'. Elk jaar gaat een aantal groepen 7 en 8 van het Haagse basisonderwijs naar het Buitencentrum Wilhelminaoord voor het programma School in Bos. Uw klas is nu aan de beurt. 

Tijdens de werkweek ‘School in bos’ ontdekken kinderen van alles over de natuur en het milieu. Er is een nagebouwd dorp met huizen uit de prehistorie, waar kinderen bijvoorbeeld vuursteen bewerken en manden vlechten. 

Voordat de leerlingen op werkweek gaan, komen ze naar het Museon omdaar een les te volgen die ze meer leert over de prehistorie en verschillende landschappen in Nederland. De leerlingen leren hoe de landschappen die zij zullen zien, gevormd zijn door natuurlijke krachten, zoals wind en water. Ze maken daarnaast kennis met het leven van de hunebedbouwers en hun tijdgenoten aan de Noordzeekust. Met deze achtergrondinformatie kunnen de leerlingen zich in Wilhelminaoord met meer inzicht en enthousiasme richten op het programma. De museumles wordt afgesloten met een stenenpracticum.

Thumbnail

Maquette van prehistorisch landschap in de zaal Eerste kustbewoners, Museon

Voorbereiding

De les ‘Werkweek Wilhelminaoord’ is een voorbereidingsles in het Museon op de werkweek ‘School in bos’. De leerlingen maken kennis met de verschillende landschappen in Nederland en hun prehistorische bewoners.

Voorbereiding voor deze les is niet noodzakelijk, maar er kan vooraf in de klas aandacht worden besteed aan de steentijd als onderdeel van de Nederlandse prehistorie. Bijvoorbeeld door met de leerlingen vragen zoals ‘Wat weten we over de steentijd?’, ‘Hoe leefden de mensen toen?’ en ‘Kun je in elk landschap wonen?’ te bespreken.

Tijdens de les gaan we dieper in op de steentijd in Drenthe, de hunebedbouwers en de steentijd in Den Haag, de eerste kustbewoners. Ook maken de leerlingen kennis met de landschappen die tijdens de ijstijden in Nederland zijn gevormd en invloed hebben gehad op de manier van leven tijdens de
prehistorie.

Hieronder vindt u een aantal filmpjes om vooraf de les met de leerlingen te bekijken

Introductiefilmpje van School in Bos:

Thumbnail

Ypenburg is de vindplaats van de eerste kustbewoners. In dit filmpje krijg je alvast een voorproefje.

Thumbnail

Hunebedden zijn een belangrijk element van de steentijd in Drenthe. Bekijk dit filmpje voor meer informatie, ook over het dagelijkse leven in de Steentijd.

Thumbnail

In het Museon

Tijdens de werkweek ‘School in bos’ ontdekken kinderen van alles over de natuur en het milieu. Er is een nagebouwd dorp met huizen uit de prehistorie, waar kinderen bijvoorbeeld vuursteen bewerken en manden vlechten. Het Museon biedt bij deze werkweek een inhoudelijke museumles als voorbereiding.

De leerlingen leren hoe de landschappen die zij zullen zien, gevormd zijn door natuurlijke krachten, zoals wind en water. Ze maken daarnaast kennis met het leven van de hunebedbouwers en hun tijdgenoten aan de Noordzeekust. Met deze achtergrondinformatie kunnen de leerlingen zich in Wilhelminaoord met meer inzicht en enthousiasme richten op het programma. De museumles wordt afgesloten met een stenenpracticum.

Thumbnail

Verwerking

U heeft de les in het Museon gevolgd en ben misschien al naar School in Bos geweest. Hier vindt u een aantal elementen ter verwerking van de les op school.

Er is nog een invulopdracht voor op school te downloaden, die het verschil laat zien tussen de hunebedbouwers en de eerste kustbewoners en het uitlegvel van het stenenpracticum.

Hieronder vindt u nog een aantal filmpjes die meer informatie geven over de onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens de les.

Hoe denken we dat een hunebed gebouwd werd?

Thumbnail

Ons landschap is verandert tijdens de ijstijden, maar hoe ontstaat zo’n ijstijd eigenlijk?

Thumbnail

Twee filmpjes over de veranderingen in het landschap door de effecten van de ijstijden.

Thumbnail

Thumbnail

Tegelijkertijd met de eerste kustbewoners leefde ook Ötzi, een nu beroemde ijsmummie.

Thumbnail

Dit schooljaar (2019-2020) is 'Otzi, de ijsmummie' ook te zien in de tentoonstelling op de begane grond.

Naar boven