Lesbrief bij de les: Weer en klimaat

Lesbrief - Weer en klimaat

Introductie

Wat heeft dat met elkaar te maken? Ontdek verschillende klimaten   

In deze lesbrief vindt u voorbereidings- en verwerkingsmateriaal voor op school bij de les 'Weer en klimaat' voor groep 6.  

In een korte introductie en met een proefje leer je wat ‘het weer’ is. Daarna ga je zelf op onderzoek rond het thema klimaat. In kleine groepjes kies je vragen uit die je wil beantwoorden. De vragen gaan over koude klimaten en warme, droge klimaten.

Welke dieren hebben last van klimaatverandering? Hoe komt het dat een ijsbeer goed tegen de kou kan? Wat deden de Hopi-Indianen om het te laten regenen? Waarom kun je in droge grond geen planten verbouwen? Aan het einde van de les deel je de antwoorden met elkaar en komt Nederland ook nog even aan bod.

Lesdoel

Je leert wat weer en klimaat is en gaat dieper in op twee klimaatgebieden: het koude poolklimaat en warme droge klimaten.

Deze les sluit aan op:

Kerndoel 43 - Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek

Kerndoel 49 - Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte

En op duurzaam ontwikkelingsdoel:

SDG 13

Deze les is ook te boeken als onderdeel van het Wetenschap- & technologiemenu.

Voorbereiding

Het weerlogboek als voorbereiding

Voor u met uw leerlingen naar het Museon komt, kan aandacht worden besteed aan het weer met behulp van het weerlogboek. Het doel is om leerlingen ervan bewust te maken dat het weer steeds anders is. U kunt hiervoor het weerlogboek uitprinten (rechts) voor de leerlingen om in te vullen. 

Twee momenten

De leerlingen kunnen zelf of in groepjes op twee momenten dit logboek invullen door per categorie te omcirkelen wat ze zien. Dat duurt ongeveer 5 minuten en is het beste om buiten te doen. Het kunnen twee momenten op dezelfde dag zijn, maar ook twee momenten in dezelfde week.

Hoe objectief is het weer?

Ze komen bij het invullen alvast in aanraking met de verschillende elementen waaruit het weer bestaat. Daarnaast ervaren ze dat het weer niet door iedereen hetzelfde wordt ervaren. Wat voor de ene leerling een fijne zomerse temperatuur is, kan voor de ander veel te warm zijn. En wanneer waait het hard en wanneer zacht? Na het invullen kan klassikaal kort besproken worden wat er is waargenomen of kunnen de leerlingen dit in groepjes zelf bespreken.

Neem ze mee!

Als de klas dit heeft gedaan is het leuk om een paar van de ingevulde weerlogboeken mee te nemen zodat we naar aanleiding daarvan de les kunnen starten.

In het Museon

Wat heeft weer met klimaat te maken?

Om meer te weten te komen over het klimaat leren leerlingen eerst wat het weer is. Wat is weer eigenlijk? En is dat altijd hetzelfde?

Door middel van proefjes zonder instructie, ontdekken de leerlingen zelf wat hun proefje met het weer te maken heeft.

Vervolgens hebben we het over het klimaat en wat dat met het weer te maken heeft. De leerlingen schrijven allemaal een woord op wat volgens hen met het klimaat te maken heeft en aan de hand daarvan wordt de introductie over het klimaat gestart.

Daarna gaan ze in groepjes van 3 zelf op zoek naar antwoorden op vragen die met warme en koude klimaten te maken hebben. Dat doen ze in de Poolzaal en in One Planet. Ze kiezen met hun groepje zelf een vraag uit die ze interessant vinden, zoeken daar het antwoord op, hangen de beantwoorde vraag op het bord en kiezen een volgende vraag. Elk groepje kan in zijn eigen tempo werken.

Aan het einde van de les wordt door de museumdocent aan de hand van de ingevulde vragenkaarten en input uit de klas samengevat wat de leerlingen die les hebben ontdekt en geleerd.
 

Verwerking

In de museumles hebben de leerlingen ook zelf een vraag kunnen bedenken over het klimaat. Iets waarop ze het antwoord nog niet weten en ook niet hebben gevonden in de tentoonstelling.

Op school zouden ze hier verder aan kunnen werken en met behulp van internet of boeken het antwoord opzoeken zodat ze dit ook weer met de rest van de klas kunnen delen.


Er is ook een woordzoeker voor de leerlingen met begrippen die in de les naar voren zijn gekomen. Daarnaast zijn er diverse informatieve filmpjes te vinden op deze site:


 

De klimaatcolleges gaan bijvoorbeeld over het verschil tussen weer en klimaat, klimaatverandering, het broeikaseffect, ijstijden etc. 

Naar boven