Lesbrief bij de les: Mini Media Academie

Lesbrief - Mini Media Academie

Introductie

Programeer en bouw een robot

In deze lesbrief vindt u het voorbereidings- en verwerkingsmateriaal voor op school bij de les 'Mini Media Academie' voor groep 7 en 8.

Workshops

Leerlingen volgen tijdens de les twee workshops. De workshop ‘Ozobot’ start met een korte introductie over programmeren, waarna de leerlingen instructies geven aan een robot om verschillende routes te volgen en andere uitdagingen aan te gaan.

Bij de workshop ‘Cubelets’ maken de leerlingen kennis met de interne werking van robotica. Met behulp van verschillende soorten blokjes die allemaal een andere eigenschap hebben, maken ze zelf robots met verschillende functies.

Na de les hebben de leerlingen inzicht in hoe verschillende machines werken, en zijn ze zich bewust van het belang van nauwkeurige instructies bij programmeren.

Deze les is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Voorbereiding

De workshops die de leerlingen volgen, zijn zo ingericht dat het niet uitmaakt of de computervaardigheden heel erg uiteenlopen. Ze hoeven geen specifieke termen te kennen, maar er kan vooraf wel een gesprek plaatsvinden in de groep waardoor ze wat meer betrokken raken bij het thema.

In de workshops gaat de leerlingen aan de slag met de werking van geautomatiseerde apparatuur. U kunt ze hierop voorbereiden met de volgende vragen:

- Wat voor apparaten kennen jullie die automatisch werken? (Bijvoorbeeld: schuifdeur, automatische verlichting, alarm, zelfrijdende auto, etc.)
- Wat heeft zo’n apparaat nodig? (Denk aan elektriciteit, een signaal wanneer het iets moet doen en de mogelijkheid om iets te doen, bijvoorbeeld via een motor of een lampje.)

- Wat gebeurt er het apparaat per ongeluk een verkeerd of onduidelijk signaal krijgt?

In het Museon

In het Museon volgen de leerlingen allemaal twee workshops van 35 minuten. De ene helft begint met de Ozobot en de ander met de Cubeletworkshop. Halverwege wisselen ze om.

In de workshop 'OzoBot' gebruiken de leerlingen kleurcodes om een robotje verschillende opdrachten uit te laten voeren. Hierbij is het niet alleen belangrijk om nauwkeurig te werken en de codes niet door elkaar te halen, maar ook om vooruit te denken. Doordat de gevolgen van ingevoerde codes direct duidelijk zijn, wordt het verband tussen invoer en uitvoer direct duidelijk gemaakt. Na een oplossing gezocht te hebben voor een aantal uitdagingen kunnen de leerlingen de opgedane kennis gebruiken om hun eigen opdracht uit te zetten.

Bij de Cubeletworkshop kunnen ze in tweetallen een eigen 'robot' maken van verschillende soorten blokjes. Elk blokje heeft een aparte eigenschap en ze zijn aan elkaar te koppelen. Dit zorgt dat de robots verschillende soorten signalen kunnen verwerken tot verschillende soorten uitvoer. Zodra de leerlingen dat door hebben, kunnen ze verschillende opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld een zaklamp maken die automatisch aangaat als het donker is, of een auto die automatisch stopt voor een voorwerp.

Verwerking

Terug in de klas kunnen de opdrachten van de roboticaworkshop besproken worden.

Bij de Cubeletworkshop hebben leerlingen zelf eenvoudige ‘’robots’’ gemaakt. Ze weten nu dat een machine input nodig heeft, die input verwerkt wordt en er vervolgens een bepaalde output wordt geleverd.

In een teken- of knutselopdracht kunnen leerlingen zelf een nieuwe machine ontwerpen. Ze moeten nadenken en laten zien wat de machine nodig heeft (input), wat die machine doet (verwerking) en wat het resultaat daarvan is (output). En heeft die machine elektriciteit nodig om te werken of kan het ook op een andere manier?

Naar boven