Lesbrief bij de les: Dinosaurussen en andere fossielen

Lesbrief - Dinosaurussen en andere fossielen

Introductie

In deze lesbrief vindt u voorbereidings- en verwerkingsmateriaal voor op school bij de les 'Dinosaurussen en andere fossielen' voor groep 5 en 6.

Hoe zag de aarde eruit voor er mensen waren? En hoe  weten we dat? Door fossielen! Dat zijn versteende overblijfselen van planten of dieren. Die kunnen ons een heleboel informatie geven. Maar hoe ontsaan ze en hoe oud zijn ze eigenlijk?

Na een introductie hoe planten en dieren fossiel kunnen worden, gaan de leerlingen zelf aan de slag. Net als een paleontoloog gaan ze echte fossielen bekijken en vasthouden om meer over de geschiedenis van de aarde te weten te komen. Natuurlijk komen ook de dinosaurussen aan bod. 

Voorbereiding

In de klas kan vooraf aandacht worden besteed aan de begrippen ‘tijd’ en ‘vroeger’. Bijvoorbeeld door met leerlingen te praten over vragen als ‘Wat is vroeger? Hoe lang geleden is dat? Wat vinden jullie lang geleden? Was er ook al iets op aarde voordat er mensen waren? Hoe lang is de aarde er al? etc.

In de les zal gebruik worden gemaakt van een tijdbalk. Het is handig als leerlingen al eens een tijdbalk hebben gezien en weten hoe die ‘afgelezen’ moet worden en wat een tijdbalk weergeeft. Er is een opdracht opgenomen die u daarvoor kan gebruiken.

Daarnaast kunnen leerlingen met deze opdracht de dinosaurussen in context van de tijd plaatsen en zien dat elk tijdvak weer andere levensvormen had. In de les gaan we in op de vraag hoe we weten dat al die levensvormen hebben bestaan.

In het Museon

Hoe zag de aarde eruit voor er mensen waren? En hoe  weten we dat? Door fossielen! Dat zijn versteende overblijfselen van planten of dieren. Die kunnen ons een heleboel informatie geven. Maar hoe ontsaan ze en hoe oud zijn ze eigenlijk?

Na een introductie hoe planten en dieren fossiel kunnen worden, gaan de leerlingen zelf aan de slag. Net als een paleontoloog gaan ze echte fossielen bekijken en vasthouden om meer over de geschiedenis van de aarde te weten te komen. Natuurlijk komen ook de dinosaurussen aan bod. 

Verwerking

In de museumles hebben de leerlingen kennis gemaakt met allerlei soorten fossielen. In het memoryspel kunnen ze de juiste fossielen bij het juiste dier zoeken. De instructie staat in de opdracht.

Bovenstaand filmpje laat zien hoe de gevonden dinosaurusbotten uiteindelijk in een museum terecht komen en wat daarvoor nog allemaal moet gebeuren.

Dit filmpje is een verdieping voor de leerlingen die meer willen weten over de geschiedenis van de aarde. De continenten hebben niet altijd op dezelfde plaats gelegen en zijn altijd in beweging. Nederland heeft in de tijd van de dinosaurussen veel zuidelijker gelegen en ingesloten door land  waardoor er een vochtig tropisch moerasbos ontstond.

Naar boven