Zaal 'Eerste kustbewoners'
?
Zaal 'Eerste kustbewoners'

Lesbrief bij de les: Aan de slag als archeoloog

Lesbrief - Aan de slag als archeoloog

Introductie

Ontdek de prehistorie van Den Haag

In deze lesbrief vindt u voorbereidings- en verwerkingsmateriaal voor op school bij de les 'Aan de slag als archeoloog' voor groep 5 en 6.

Voor de bouw van de woonwijk Ypenburg startte, gingen archeologen eerst aan de slag. Onder het veen troffen ze een duin aan waarop 5500 jaar geleden mensen uit de steentijd hadden gewoond. Ze hebben van alles achtergelaten: potscherven, vuurstenen bijlen, paalsporen, visgraatjes en verkoolde zaadjes. Behalve deze sporen en resten was er ook een groot grafveld met skeletten van 42 mensen. Alle vondsten bij elkaar geven antwoord op vragen als: hoe woonden de eerste kustbewoners, hoe oud werden ze, wat aten ze, wat voor kleding droegen ze?

De leerlingen krijgen een indruk van wat archeologen vinden in de bodem en welk gereedschap ze gebruiken bij het opgraven. Bij elke gemaakte opdracht krijgen de leerlingen een puzzelstuk. Samen maken ze een grote puzzel die een beeld geeft van het leven van de eerste kustbewoners.

Thumbnail

Voorbereiding

Waar nu de moderne Haagse woonwijk Ypenburg ligt, was 5500 jaar geleden een kustgebied met lage duinen, beekjes, bossen, moerassen, strand en zee.

In de vroegste periode van de prehistorie leefden de mensen als jager-verzamelaars. Ze jaagden met speren en later ook met pijl en boog op wilde dieren zoals rendieren, herten en zwijnen. Daarnaast verzamelden ze noten, vruchten, eetbare planten, knollen en wortels uit de omgeving. Ze woonden niet op één vaste plek, maar trokken met hun tenten achter de dieren waarop ze jaagden aan.

Thumbnail

Op de duinen vestigden zich in de steentijd kleine groepjes mensen. Zij waren de eerste echte bewoners van dit gebied. Deze eerste kustbewoners leefden vooral van de jacht op herten en wilde zwijnen. Ze verzamelden planten, vruchten en noten, maar ze hielden ook koeien en varkens en hadden akkertjes. Ze waren dus jager-verzamelaars én boer.

Ontdek hier meer informatie over de eerste kustbewoners, archeologen en de prehistorie.

Thumbnail

We weten zoveel over de eerste kustbewoners door het werk van archeologen. Zij hebben de voorwerpen van de eerste kustbewoners opgegraven. Door die voorwerpen kunnen we nu iets vertellen over hun leven.

In het Museon

Tijdens de les 'Aan de slag als archeoloog' in het Museon komen de leerlingen van alles te weten over archeologie en de prehistorie.

De les begint met een stukje van de opgraving in Ypenburg. Na een kleine inleiding gaan de leerlingen zelf aan de slag om oude voorwerpen op te graven. Samen met de museumdocent gaan jullie kijken wat die voorwerpen zijn en wat ze vertellen over de eerste kustbewoners.

Daarna gaan de leerlingen in groepjes onderzoek doen in de verschillende laboratoria. Hoe groot waren kinderen in de prehistorie en hoe groot ben je zelf? Herken je onder de microscoop de verschillende zaden? Welke scherven passen precies in elkaar? Per laboratorium verdien je met je groepje een aantal puzzelstukken.

Aan het eind van de les is de puzzel compleet en gaan we deze met z'n allen bekijken. Wat hebben de leerlingen allemaal ontdekt over het leven van de eerste kustbewoners?

Thumbnail

Verwerking

Bezoek een archeologische opgraving

Het zelf bezoeken van een echte archeologische opgraving is een leuke manier van verwerking van de museumles. Bijvoorbeeld via de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag kunt u informeren of er op dit moment opgravingen bezig zijn en of er een mogelijkheid tot bezoek hiervan is. Zo zien de leerlingen hoe archeologen in het veld aan het werk zijn en hoe het er op een archeologische opgraving aan toe gaat.  

Presentator Chris Zegers trekt in 'Achter de scherven van archeologie' door Den Haag langs verschillende opgravingen. In deze film laat hij zien hoe de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag 6000 jaar stadsgeschiedenis onderzoekt, opgraaft, restaureert, bewaart en op straat zichtbaar maakt.

Thumbnail

Naar boven