In de les/expositiezaal Geologie en techniek
?
In de les/expositiezaal Geologie en techniek
VMBO
Aardrijkskunde, Geologie

Museumles voortgezet onderwijs

Vulkanen en aardbevingen

Wat hebben die met elkaar te maken?

Onderzoek de krachten van de aarde

In het binnenste van de aarde zijn immense krachten aan het werk die kleine, maar ook grote, alles verwoestende gevolgen kunnen hebben. Deze krachten veroorzaken aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Waarom dat zo is, leren de leerlingen in deze les. Ze ontdekken dat de plaatsen waar grote breuken door de aardkorst lopen, ook de plaatsen zijn waar veel aardbevingen plaatsvinden en vulkanen kunnen ontstaan.
 
Na een introductie gaan de leerlingen aan het werk in groepjes. Ze kiezen zelf welke thema’s ze interessant vinden (bijvoorbeeld vulkanen, aardbevingen, techniek etc.) en maken de daarbij behorende opdrachten. De antwoorden zijn te vinden in de themazaal. Aan het eind worden alle onderzochte thema’s kort met de leerlingen besproken.

Lesdoel

De leerlingen leren waarom er aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zijn en waar ze plaatsvinden op aarde. Daarnaast wordt getoond wat de samenhang is tussen het verschuiven van continenten en het ontstaan van aardbevingen en vulkanen.

Naar boven