Hoofdkwartier van de VN-gebouw in het teken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
?
Hoofdkwartier van de VN-gebouw in het teken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Onderbouw HAVO/VWO
Aardrijkskunde, Burgerschap, Geschiedenis, Maatschappijleer

Museumles voortgezet onderwijs

Samen onze toekomst vormgeven

Kennismaken met het werk van de Verenigde Naties

In de Verenigde Naties werken alle landen op de wereld samen. In 2015 is de VN gestart met de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het doel is om regeringen, bedrijven en gewone mensen te betrekken bij de grootste uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering, ongelijkheid en armoede. 

Hoe zijn de VN ontstaan en op welke terreinen zijn de VN actief? De museumles start met een introductie over de geschiedenis van de VN en de vier ‘pijlers’ humanitaire hulp, vrede en veiligheid, internationaal recht en klimaat en milieu. Daarna verdiepen leerlingen zich in één van de vier werkterreinen. Wat vinden zij de belangrijkste problemen, welke oplossingen zijn nodig en wat kunnen zij zelf bijdragen?

Aan het eind van de les presenteren zij hun ideeën aan de klas en proberen zij hun publiek te overtuigen van de acties die naar hun mening nodig zijn. 

Lesdoel

De leerlingen maken kennis met de Verenigde Naties en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Agenda 2030 en ontdekken hoe landen, organisaties en bedrijven, maar ook zij zelf een bijdrage kunnen leveren.

Naar boven