In de les/expositiezaal Geologie en Techniek
?
In de les/expositiezaal Geologie en Techniek
Bovenbouw HAVO/VWO
Aardrijkskunde, Geologie

Museumles voortgezet onderwijs

Platentektoniek

Doorgrond de dynamiek van de aarde

Dat de aardkorst in beweging is, blijkt uit de ontstaansgeschiedenis van de huidige continenten. Welke processen vinden plaats in de aarde en wat heeft dat met platentektoniek te maken? 

Wetenschappers uit allerlei vakgebieden werken samen om de dynamiek van de aarde te doorgronden. Die kennis wordt deels door toevallige ontdekkingen en deels door innovatief wetenschappelijk onderzoek vergaard. 

Na een college van dertig minuten over onderzoek, platentektoniek, vulkanisme en aardbevingen gaan de leerlingen onder begeleiding van hun eigen docent zelf aan de slag met opdrachten in de themazaal. 

Als afsluiting van de les wordt er kort gesproken over de gevolgen van natuurrampen, zoals aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen, en hoe we ons hiertegen kunnen beschermen. 

Lesdoel

De leerlingen leren over de samenhang tussen het verschuiven van continenten, verschillende typen vulkanen en vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, mid-oceanische ruggen, diepzeetroggen etc.

Naar boven