In de les/expositiezaal Geologie en Techniek
?
In de les/expositiezaal Geologie en Techniek
Bovenbouw HAVO/VWO
Aardrijkskunde, Geologie

Programma voortgezet onderwijs

Platentektoniek

Doorgrond de dynamiek van de aarde

Dat de aardkorst in beweging is, blijkt uit de ontstaansgeschiedenis van de huidige continenten. Welke processen vinden plaats in de aarde en wat heeft dat met platentektoniek te maken?

Na een college van dertig minuten over onderzoek, platentektoniek, vulkanisme en aardbevingen ga je onder begeleiding van je eigen docent zelf aan de slag met opdrachten in de themazaal.

Als afsluiting van de les wordt er kort gesproken over de gevolgen van natuurrampen, zoals aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen, en hoe we ons hiertegen kunnen beschermen.

Lesdoel

Je leert over de samenhang tussen het verschuiven van continenten, verschillende typen vulkanen en vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, mid-oceanische ruggen, diepzeetroggen etc.

Naar boven