Vogelvlucht in de vide van het Museon
?
In het Museon
Groep 5
Biologie, W&T

Museumles primair onderwijs

Opgezette dieren

Wat is echt en wat is onecht?

De dieren in het Museon lijken echt, maar zijn ze dat ook? In de natuur worden de meeste dode dieren opgegeten, maar sommige dieren of delen ervan blijven per ongeluk bewaard. Denk maar aan de botten van dinosaurussen. Soms wil je dode dieren en delen van planten expres bewaren. Dan kun je ze opzetten, drogen of op ‘sterk water’ zetten.

In deze museumles laten we deze verschillende manieren zien om dieren en planten te bewaren. Aan de hand van opdrachten onderzoeken de leerlingen vervolgens zelf planten en dieren die op verschillende manieren zijn bewaard. 

Deze les is ook te boeken als onderdeel van het Wetenschap- & technologiemenu.

Lesdoel

Na deze museumles kennen de leerlingen de verschillende manieren van bewaren van dierlijk en plantaardig materiaal en weten ze toepassingen van het bewaren hiervan te noemen.

Kerndoelen

Kerndoel 40

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende dieren en planten onderscheiden en benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 41

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek.
De leerlingen leren over de bouw van dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen. 

Naar boven