In de tentoonstelling Kind in Oorlog
?
In de tentoonstelling Kind in Oorlog
Onderbouw HAVO/VWO
Geschiedenis, Maatschappijleer

Museumles voortgezet onderwijs

Oorlogsgesprekken

Een workshop over historische empathie en dialoog

In de themazaal Kind in Oorlog vertellen 35 mensen die de Tweede Wereldoorlog als kind hebben meegemaakt over hun ervaringen.

Denk aan: moed tonen of vluchten, een geheim bewaren of iemand verklikken, je geloof bewaren of opgeven, oorlog spelen of oorlog voeren, vrijheid vinden of kwijtraken, vrienden maken of kwijtraken, wel of niet naar school kunnen, bevrijd worden of opgesloten raken. In deze workshop verdiepen leerlingen zich in tweetallen in het oorlogsverhaal van verschillende oorlogskinderen.

Met behulp van een werkblad leren ze zich inleven in de levensomstandigheden tijdens de oorlog en de daaraan verbonden dilemma’s. Deze opdracht doet een beroep op onderzoeksvaardigheden, inleving en creativiteit. In het laatste deel van de les presenteren de leerlingen hun korte dialogen.

Lesdoel

Leerlingen zich laten inleven in het leven van kinderen met verschillende achtergronden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen verzamelen informatie en werken deze uit tot een fictieve dialoog en presenteren deze.

Naar boven