In de lesexpositiezaal Hoogland/Laagland
?
In de lesexpositiezaal Hoogland/Laagland
Groep 5 en 6
Aardrijkskunde, Wereldoriëntatie

Museumles primair onderwijs

Nederland, waterland! (schooljaar 2018/19)

Waar komt dat water vandaan en hoe houden we het droog?

Nederland staat bekend als waterland. Grote rivieren komen uit in zee. Maar waar begint zo’n rivier? En hoe ziet het landschap er daar uit? Al dat water heeft een hoop voordelen maar hoe zorgen we ervoor we dat we droge voeten houden? Gelukkig hebben we daar oplossingen voor.

Na een interactieve introductie wordt met behulp van een grote maquette van de rivier de Rijn uitgelegd hoe rivieren ontstaan. De leerlingen krijgen elk ook een kaartje met een begrip erop dat ze op de juiste plaats in de maquette mogen zetten. Ook mogen ze rondkijken in de zaal om zich voor te bereiden op de afsluiting: de Waterquiz!

Lesdoel

De leerlingen leren hoe rivieren ontstaan en hoe zij het landschap vormen. Ze maken kennis met begrippen als gletsjers, hooggebergte, terpen, dijken en de invloed van de mens op het landschap.

Kerndoelen

Kerndoel 48

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Kerndoel 49

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdienst.

Naar boven