Hout halen in kamp St. Louis, Ambarawa (ca. 1942-1945), tekenaar: Johan Gabriëlse (1881-1945)
?
Tekenaar: Johan Gabriëlse (1881-1945)
Groep 7 en 8
Burgerschap, Geschiedenis

Museumles primair onderwijs

Mijn opa en oma uit ‘Indië’ (vanaf maart 2020)

De Tweede Wereldoorlog in Azië

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze oorlog was de toenmalige kolonie Nederlands-Indië, nu Indonesië, bezet door Japan. De oorlog duurde daar langer dan in Nederland, namelijk tot 15 augustus 1945. De tentoonstelling ’Onder Japan’ laat zien hoe het was om te leven onder Japanse bezetting.

Tijdens de museumles maken de leerlingen kennis met bijzondere voorwerpen, tekeningen en verhalen. De leerlingen ontdekken hoe de Tweede Wereldoorlog in Azië verliep en welke verschillen er zijn met de oorlog in Nederland. Na de oorlog maakte Indonesië zich los van Nederland en kwamen meer dan 300.000 mensen voorgoed naar Nederland. Velen van hen waren hier niet geboren en er ook nog nooit geweest.

Hoe de oorlog in Azië verliep, is nog altijd minder bekend in Nederland. Daarom is de jaarlijkse herdenking op 15 augustus in Den Haag voor veel families heel belangrijk. Een deel van de les gaat daarom over herdenken. Waarom zijn er herdenkingen? Zijn herdenkingen belangrijk? Welke oorlogen blijven of zullen we in de toekomst herdenken?

Deze museumles is ook aan te vragen via de Cultuurschakel.

Bij de tijdelijke tentoonstelling: Onder Japan. De oorlog in Nederlands-Indië in tekeningen en voorwerpen vanaf maart 2020.

Lesdoel

De leerlingen maken kennis met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Ze denken na over het belang van herdenken en het kennen elkaars (familie)geschiedenis.

Kerndoelen

Kerndoel 37

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving.
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerndoel 38

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Kerndoel 52

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Tijd
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdsvakken: jagers en boeren, Romeinen en wereldoorlogen.

Naar boven