In de Klimaatstudio van het Museon
?
In de Klimaatstudio van het Museon
Bovenbouw HAVO/VWO
Aardrijkskunde

Museumles voortgezet onderwijs

Klimaatverandering

Hoe klimaat- en cultuurverandering elkaar beïnvloeden

In de Klimaatstudio ontdekken de leerlingen de sociaal-maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering. In de huid van een journalist gaan ze op onderzoek in drie landen: Nederland, Kenia en Kiribati (Oceanië).

Doel van hun onderzoek is het gezamenlijk maken van een tv-uitzending over klimaatverandering en hoe men op verschillende plekken in de wereld hiermee omgaat. Met tablets, maquettes en voorwerpen ontdekken de leerlingen de invloed van klimaatverandering op mensen en organisaties. En hoe zij met beperkte middelen zoeken naar innovatieve, creatieve oplossingen.

Daarnaast krijgen de leerlingen inzicht in belangrijke klimaatbegrippen zoals koraalverbleking, gletsjersmelt en verwoestijning. In de uiteindelijke uitzending presenteren de leerlingen hun favoriete klimaatonderwerpen.

Lesdoel

De leerlingen ontdekken wat klimaatverandering is en de invloed ervan op drie uiteenlopende samenlevingen. Ook leren ze dat mensen en organisaties zoeken naar lokale en mondiale oplossingen om de gevolgen van klimaatverandering te dempen.

Naar boven