In de Klimaatstudio
?
In de Klimaatstudio
Onderbouw HAVO/VWO
Aardrijkskunde, Maatschappijleer, Wereldoriëntatie

Museumles voortgezet onderwijs

Klimaatstudio (onderbouw HAVO/VWO)

De invloed van klimaatverandering op het dagelijks leven

In de Klimaatstudio gaan de leerlingen een televisie-uitzending maken. Een uitzending over klimaatverandering en hoe mensen op verschillende plekken in de wereld hiermee omgaan.

De klas wordt ingedeeld in verschillende redactiegroepen. Het zijn deze redacties die beslissen wie en wat er in de tv-uitzending komt. Met tablets, maquettes en voorwerpen ontdekken de leerlingen de invloed van klimaatverandering op het dagelijks leven van mensen.

Daarnaast krijgen ze inzicht in belangrijke klimaatbegrippen zoals broeikaseffect, zeespiegelstijging en ijstijden. In de uiteindelijke uitzending presenteren de leerlingen hun favoriete klimaatonderwerpen. De klas is publiek en gast in hun eigen televisieshow.

Lesdoel

De leerlingen ontdekken welke klimaatveranderingen er zijn en wat deze betekenen voor het dagelijks leven in drie verschillende landen.

Naar boven