In de Klimaatstudio
?
In de Klimaatstudio
Onderbouw HAVO/VWO
Aardrijkskunde, Maatschappijleer, Wereldoriëntatie

Programma voortgezet onderwijs

Klimaatstudio

De invloed van klimaatverandering op het dagelijks leven

In de Klimaatstudio maak je met je klasgenoten een televisieuitzending over klimaatverandering en hoe mensen op verschillende plekken in de wereld hiermee omgaan.

De klas wordt opgedeeld in verschillende redactiegroepen. Deze redacties beslissen wie en wat er in de tv-uitzending komt. Met behulp van tablets, maquettes en voorwerpen ontdek je de invloed van klimaatveranderingen op het dagelijks leven. Daarnaast krijg je inzicht in belangrijke klimaatbegrippen zoals broeikaseff ect, zeespiegelstijging en ijstijden.

In de uiteindelijke uitzending presenteer je jouw favoriete klimaatonderwerpen. Jullie klas is publiek en gast in jullie eigen televisieshow.

Lesdoel

Je ontdekt de gevolgen van klimaatverandering en wat deze betekenen voor het dagelijks leven in drie verschillende landen.

Naar boven