In de Klimaatstudio
?
In de Klimaatstudio
Onderbouw HAVO/VWO
Aardrijkskunde, Maatschappijleer, Wereldoriëntatie

Museumles voortgezet onderwijs

Klimaatstudio

De invloed van klimaatverandering op het dagelijks leven

In de Klimaatstudio maken de leerlingen een televisie-uitzending over klimaatverandering en hoe mensen op verschillende plekken in de wereld hiermee omgaan.

De klas wordt opgedeeld in verschillende redactiegroepen. Het zijn deze redacties die beslissen wie en wat er in de tv-uitzending komt. Met behulp van tablets, maquettes en voorwerpen ontdekken de leerlingen de invloed van klimaatveranderingen op het dagelijks leven. Daarnaast krijgen ze inzicht in belangrijke klimaatbegrippen zoals broeikaseffect, zeespiegelstijging en ijstijden. 

In de uiteindelijke uitzending presenteren de leerlingen hun favoriete klimaatonderwerpen. De klas is publiek en gast in hun eigen televisieshow. 

Lesdoel

De leerlingen ontdekken de gevolgen van klimaatverandering en wat deze betekenen voor het dagelijks leven in drie verschillende landen.

Naar boven