Kinderrechten
?
Kinderrechten
Groep 7 en 8
Burgerschap, Wereldoriëntatie

Museumles primair onderwijs

Kinderrechten

Wat heb ik er aan?

Het Kinderrechtenverdrag is er voor alle kinderen op de wereld, ook voor jou dus. Wat zijn jouw rechten? En wat heb jij eraan?

Na een korte uitleg over het kinderrechtenverdrag, ontdek je wat jouw mening is over vragen zoals: mag je elke foto zomaar plaatsen op Instagram? Kun je een eigen internetbedrijfje starten? Wanneer mag je werken? En op welke leeftijd je mag kiezen bij welke ouder je wilt wonen na een scheiding? 

Dan volgt een quiz met vragen over kinderen van de hele wereld: vluchtelingen, kindsoldaten, kinderen die moeten werken, of op een andere manier in de knel zitten. Kunnen kinderrechten helpen?

Deze museumles is ook aan te vragen via Cultuurschakel

Lesdoel

Je krijgt inzicht in de kinderrechten en begrijpt dat deze voor alle kinderen tot 18 jaar gelden. Je leert je mening vormen over kinderrechten aan de hand van concrete situaties.

Kerndoelen

Kerndoel 34

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving.
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke gezondheid van henzelf en anderen. 

Naar boven