Kinderrechten
?
Kinderrechten
Groep 7 en 8
Burgerschap, Wereldoriëntatie

Programma primair onderwijs

Kinderrechten

Wat heb ik er aan?

Het Kinderrechtenverdrag is er voor alle kinderen op de wereld, en dus ook voor jou. Wat zijn jouw rechten? En wat heb jij eraan? 

Na een korte uitleg over het VN-Kinderrechtenverdrag ontdek je wat jouw mening is over vragen zoals: mag je elke foto zomaar plaatsen op Instagram? Mag je een eigen internetbedrijfje starten? Wanneer mag je werken? En op welke leeftijd je mag kiezen bij welke ouder je wilt wonen na een scheiding? 

Dan volgt een quiz met vragen over kinderen van over de hele wereld: vluchtelingen, kindsoldaten, kinderen die moeten werken en kinderen die op een andere manier in de knel zitten. Kunnen kinderrechten helpen? 

Deze museumles is ook aan te vragen via Cultuurschakel

Lesdoel

Je krijgt inzicht in de kinderrechten en begrijpt dat deze voor alle kinderen tot 18 jaar gelden. Je leert je een mening vormen over kinderrechten aan de hand van concrete situaties.

Kerndoelen

Kerndoel 34

Oriëntatie op jezelf en de wereld: mens en samenleving.

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke gezondheid van henzelf en anderen. 

Naar boven