Kinderrechten
?
Kinderrechten
Groep 7 en 8
Burgerschap, Wereldoriëntatie

Programma primair onderwijs

Kinderrechten

Wat heb ik er aan?

Het Kinderrechtenverdrag is er voor alle kinderen op de wereld, en dus ook voor jou. Wat zijn jouw rechten? En wat heb jij eraan? 

Het Kinderrechtenverdrag is er voor alle kinderen op de wereld, ook voor jou dus. Wat zijn jouw rechten? En wat heb jij eraan?

Er zijn toch mensenrechten? Zijn kinderen dan geen mensen? Na een korte uitleg over het VN-Kinderrechtenverdrag begrijp je dat kinderen iets anders nodig hebben dan volwassenen. Daarna ga je in kleine groepen in de tentoonstelling ontdekken welke kinderrechten er allemaal zijn en waar ze een kind mee helpen. De kinderrechten die jij het best vindt stop je in de stembus. 

Tot slot gaan we kijken wat jullie hebben gestemd.  

Deze museumles is ook aan te vragen via Cultuurschakel

Lesdoel

Je krijgt inzicht in de kinderrechten en begrijpt dat deze voor alle kinderen tot 18 jaar gelden. Je leert je een mening vormen over kinderrechten aan de hand van concrete situaties.

Kerndoelen

Kerndoel 34

Oriëntatie op jezelf en de wereld: mens en samenleving.

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke gezondheid van henzelf en anderen. 

Naar boven