In de tentoonstelling Kind in Oorlog
?
In de tentoonstelling Kind in Oorlog
VMBO
Geschiedenis, Maatschappijleer

Museumles voortgezet onderwijs

Kind in oorlog

Hoe oorlog het leven van kinderen verandert

Hoe was het om als kind de Tweede Wereldoorlog mee te maken? Wat betekende het als je ouders kozen voor het verzet of juist voor de NSB, of als je joods, Roma of Sinti was? 

Na een korte inleiding verdiepen de leerlingen zich individueel in het levensverhaal van één van de vijfendertig personen in de themazaal. Zij kregen allemaal te maken met verdriet, gevaar, geheimen, grote verantwoordelijkheid of onvrijheid – thema’s die toen speelden, maar ook in huidige conflictgebieden aan de orde zijn. 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de ervaringen van kinderen toen en die van oorlogskinderen nu?

Lesdoel

De leerlingen worden zich bewust van de invloed die oorlog, waar ook ter wereld, heeft op het dagelijks leven van kinderen. Verdieping van kennis over de Tweede Wereldoorlog vanuit verschillende perspectieven.

Naar boven