In de zaal Kind in oorlog
?
In de zaal Kind in oorlog
Onderbouw HAVO/VWO
Geschiedenis

Museumles voortgezet onderwijs

Kind in oorlog - op vijf continenten

De Tweede Wereldoorlog door de ogen van kinderen uit verschillende landen

Deze les verbindt de rol van verschillende landen tijdens de Tweede Wereldoorlog met de ervaringen van mensen die destijds als kind of jongere de oorlog meemaakten. Hierbij komen verschillende aspecten van de oorlog aan de orde zoals afschaffing van de democratie, vervolging, onafhankelijkheidsstrijd, dekolonisatie en oprichting van de Verenigde Naties.

Moughit Ben Daoud nam net als veel andere Marokkaanse jongeren dienst in het geallieerde leger. In de Franse kolonie Marokko leefde de hoop dat het land als dank voor die steun na de oorlog onafhankelijk kon worden. Ronny Martina werd geboren op Curaçao. Hij maakte tijdens de oorlog mee dat Amerikaanse soldaten op het eiland de olieraffinaderijen kwamen beschermen. Hij genoot van de comics en Coca Cola die met de soldaten meekwamen, maar zag ook hoe de prostitutie toenam.

Ritz Mual was van Molukse afkomst en woonde tijdens de Japanse bezetting op Java. Zijn vader was militair in het KNIL en daarom verliet het gezin na de onafhankelijkheid Indonesië.

Lesdoel

Leerlingen verbinden feitelijke kennis over de Tweede Wereldoorlog in verschillende landen met verhalen van kinderen die op die plek de oorlog meemaakten.

Naar boven