Attributen bij de les
?
Attributen bij de les
Groep 1 en 2
Aardrijkskunde, Wereldoriëntatie

Museumles primair onderwijs

Ittuk, de kleine Inuit

Hoe is het om te leven op de Noordpool?

Gaan jullie mee naar de Noordpool? Ittuk wacht daar op jullie. In zijn kistje op de slee heeft hij mooie schatten. Als hij het kistje openmaakt, is het een rommeltje. Door middel van een ‘ren- je-rotspel’ leren de leerlingen welke voorwerpen van Ittuk zijn en helpen de kist weer in orde te maken.

Natuurlijk vertelt hij daarna over de Noordpool: over iglo’s, jagen, spelen en over de verschillende pooldieren. Daarna ontdekken de leerlingen in twee groepen de Poolzaal: de kou, verschillende dierenhuiden en ze leren spelenderwijs welke dieren in warme of in koude landen leven en ze kunnen ook nog leren kajakken.

Deze les is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Lesdoel

Spelenderwijs leren de leerlingen over het dagelijkse leven van een kind bij de Inuit en ervaren de verschillen en overeenkomsten.

Kerndoelen

Kerndoel 38

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Kerndoel 39

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 47

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken,  cultuur en levensbeschouwing.

Naar boven