Model van een sprinkhaan
?
Model van een sprinkhaan. Collectie Museon
Groep 7 en 8
Biologie

Museumles primair onderwijs

Spek, bonen of insecten?

Hoe komen we aan onze eiwitten?

Wat gooien we in Nederland allemaal aan eten weg? In de les bekijken leerlingen de inhoud van een ‘vuilnisbak’. Dat is veel! We leggen het eten op de schijf van vijf. Daarna onderzoeken de leerlingen wat er in andere landen gegeten wordt en ontdekken enorme verschillen in hoeveelheden, verse groenten en een groot verschil in de onmisbare voedingsstof eiwit.

In de tentoonstelling gaan de leerlingen aan de slag met diverse opdrachten over o.a. frisdrank, snoep, insecten eten en hoe je meet of een baby ondervoed is.

Aan het eind van de les bespreken we de opdrachten aan de hand van allerlei bijzondere voorwerpen en krijgen de leerlingen de kans een insect te proeven. Wie durft?

Lesdoel

De leerlingen leren over de samenhang tussen voedselpatronen en gezondheid en over de samenhang tussen natuurlijke en culturele elementen van de omgeving.

Kerndoelen

Kerndoel 34

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving.
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke gezondheid van henzelf en anderen. 

Kerndoel 39

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 47

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken,  cultuur en levensbeschouwing.

Naar boven