Plastiglomeraat, het jongste gesteente op aarde
?
Plastiglomeraat, het jongste gesteente op aarde. Collectie Museon
Bovenbouw HAVO/VWO
Geologie

Museumles voortgezet onderwijs

Gesteenten

Kennismaken met de gesteentekringloop

In de geologie onderscheiden we gesteenten in drie hoofdgroepen. In het eerste deel van deze museumles worden de vorming van gesteenten en de verschillende typen gesteenten besproken. 

De leerlingen maken kennis met stollingsgesteenten zoals lava en graniet, sedimentaire gesteenten zoals zandsteen en kalksteen met fossielen en ten slotte met de metamorfe gesteenten. 

In het tweede deel doen de leerlingen een gesteentepracticum waarbij ze in groepjes werken aan het herkennen van de drie hoofdgroepen van gesteenten en het benoemen van zo’n twintig specifieke gesteenten. Tot slot zijn er nog opdrachten bij de gesteenten in de tentoonstelling en bespreken we kort het jongste gesteente op aarde: het plastiglomeraat. 

Lesdoel

De leerlingen kennis laten maken met de verschillende gesteentetypen (stollingsgesteenten, sedimentaire gesteenten en metamorfe gesteenten) en leren de belangrijkste gesteentetypen herkennen.

Naar boven