Plastiglomeraat, het jongste gesteente op aarde
?
Plastiglomeraat, het jongste gesteente op aarde. Collectie Museon
Bovenbouw HAVO/VWO
Aardrijkskunde, Geologie

Museumles voortgezet onderwijs

Gesteentepracticum

Kennismaken met de kringloop van gesteenten

In de geologie onderscheiden we gesteenten in drie hoofdgroepen. In het eerste deel van dit practicum worden de vorming van gesteenten en de verschillende typen gesteenten besproken.

De leerlingen maken kennis met stollingsgesteenten zoals lava en graniet, sedimentaire gesteenten zoals zandsteen en kalksteen met fossielen en ten slotte met de metamorfe gesteenten. Deze zijn door grote druk en temperatuur veranderd in nieuwe gesteenten met andere eigenschappen.

In het tweede deel van het practicum gaan de leerlingen zelf aan de slag met echte gesteenten. In groepjes werken ze aan het herkennen van de drie hoofdgroepen van gesteenten en het benoemen van zo’n twintig specifieke gesteenten. Er wordt afgesloten met het jongste gesteente op aarde, de plastiglomeraat.

Lesdoel

De leerlingen kennis laten maken met de verschillende gesteentetypen (stollingsgesteenten, sedimentaire gesteenten en metamorfe gesteenten) en leren de belangrijkste gesteentetypen herkennen.

De leerlingen kennis laten maken met de verschillende gesteentetypen (stollingsgesteenten, sedimentaire gesteenten en metamorfe gesteenten) en er de belangrijkste van leren herkennen.

Naar boven