Bovenbouw HAVO/VWO
Aardrijkskunde

Museumles voortgezet onderwijs

GeoTour

Aardrijkskunde in het Museon

De wereldbevolking groeit, de technologie ontwikkelt zich snel, we reizen vaker en zijn vrijwel permanent online.

Daardoor zijn we steeds meer met elkaar verbonden. Tegelijkertijd beseffen we steeds beter wat onze invloed is op natuur en klimaat, en dat we onze natuurlijke omgeving hard nodig hebben. Ook weten we steeds beter hoe natuurlijke processen op aarde, die al miljoenen jaren voortduren, ook nu weer ons landschap vormen.

Het Museon wil leerlingen inspireren om de wereld te ontdekken en motiveren om verantwoord met onze aarde om te gaan. Dat sluit goed aan bij het vak aardrijkskunde.

In de diverse tentoonstellingen en educatieve programma’s komen veel thema’s aan bod die ook opgenomen zijn in het aardrijkskundecurriculum. Denk aan duurzame ontwikkeling, waterbeheer, endogene processen in de aarde, exogene processen die ons landschap deels vormgeven en globalisering. Op alle niveaus en voor diverse thema’s is er educatief materiaal of zijn er museumlessen die aansluiten bij aardrijkskunde. Zie Educatief Programma VO 2019-2020

De GeoTour is voor leerlingen uit de bovenbouw van HAVO en VWO. De leerlingen maken individueel of in kleine groepjes opdrachten rond de thema’s platentektoniek, aardbevingen, vulkanen en gesteenten. De opdrachten sluiten aan bij de eindtermen van het vak aardrijkskunde; de tour bevat extra uitleg over bepaalde begrippen en processen.

Kosten: inbegrepen bij de entreekosten € 2,75 voor VO Den Haag, € 7,75 voor VO Buiten Den Haag

Boek nu via educatie@museon.nl en vraag naar de GeoTour.

Naar boven