In de les/expositiezaal Hoogland/Laagland
?
In de les/expositiezaal Hoogland/Laagland
Onderbouw HAVO/VWO
Aardrijkskunde, Geologie

Museumles voortgezet onderwijs

Erosie en sedimentatie

Natuurlijke processen in het landschap

Waarom is Nederland relatief plat, terwijl er in omringende landen hoge gebergten zijn? Welke natuurlijke processen zorgen ervoor dat gebergten afgebroken worden? En wat hebben gletsjers, rivieren en het polderlandschap met elkaar te maken? 

In de les krijgen de leerlingen op deze vragen antwoord. Bij de uitleg wordt gebruik gemaakt van een grote maquette van de Rijn, die een duidelijk beeld geeft van het hoog- en laagland, de gletsjers en de rivierloop. 

Tijdens het tweede deel van deze les gaan de leerlingen aan de hand van allerlei opdrachten en puzzels zelf aan de slag in de themazaal. Ook ontdekken ze hoe de mens zelf bijdraagt aan erosie en wat de gevolgen voor ons zijn. 

Lesdoel

De leerlingen ontdekken welke natuurlijke processen gebergten afbreken en delta’s laten ontstaan. Zij maken kennis met aardrijkskundige begrippen als verwering, erosie, sedimentatie, gletsjers, meanderende rivieren etc.

Naar boven