In de les/expositiezaal Hoogland/Laagland
?
In de les/expositiezaal Hoogland/Laagland
Onderbouw HAVO/VWO
Aardrijkskunde, Geologie

Programma voortgezet onderwijs

Erosie en sedimentatie

Natuurlijke processen in het landschap

Waarom is Nederland relatief plat, terwijl er in omringende landen hoge gebergten zijn? Welke natuurlijke processen zorgen ervoor dat gebergten afgebroken worden? En wat hebben gletsjers, rivieren en het polderlandschap met elkaar te maken? 

In de les krijg je op deze vragen antwoord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een grote maquette van de Rijn, die een duidelijk beeld geeft van het hoog- en laagland, de gletsjers en de rivierloop.

Tijdens het tweede deel van deze les ga je aan de hand van allerlei opdrachten en puzzels zelf aan de slag. Ook ontdek je hoe de mens zelf bijdraagt aan erosie.

Lesdoel

Je ontdekt welke natuurlijke processen gebergten afbreken en delta’s laten ontstaan. Je maakt kennis met aardrijkskundige begrippen als verwering, erosie, sedimentatie, gletsjers, meanderende rivieren etc.

Naar boven