In de les/expositiezaal Hoogland/Laagland
?
In de les/expositiezaal Hoogland/Laagland
Onderbouw HAVO/VWO
Aardrijkskunde, Geologie

Museumles voortgezet onderwijs

Erosie en sedimentatie

Natuurlijke processen in het landschap

Waarom is Nederland relatief plat, terwijl er in omringende landen hoge gebergten zijn? Welke natuurlijke processen zorgen ervoor dat gebergten afgebroken worden? En wat hebben gletsjers, rivieren en vegetatiegordels met elkaar te maken?

Bij de uitleg wordt gebruik gemaakt van een grote maquette van de Rijn, die een duidelijk beeld geeft van het hoog- en laagland, de gletsjers en de vegetatiezones.

Tijdens het tweede deel van deze les gaan de leerlingen aan de hand van opdrachten zelf aan de slag in de themazaal.

 

Lesdoel

De leerlingen leren door welke natuurlijke processen gebergten ontstaan en afgebroken worden. Zij maken kennis met aardrijkskundige begrippen als verwering, gletsjers, meanderende rivieren, het ingerichte landschap etc.

Naar boven