Ammoniet
?
Ammoniet. Collectie Museon
Groep 5 en 6
Aardrijkskunde, Biologie, Geologie

Museumles primair onderwijs

Dinosaurussen en andere fossielen

Onderzoek versteende resten van dieren en planten

Hoe zag de aarde eruit voor er mensen waren? En hoe weten we dat? Door fossielen! Dat zijn versteende overblijfselen van planten of dieren. Die kunnen ons een heleboel informatie geven. Maar hoe ontstaan ze en hoe oud zijn ze eigenlijk? 

Na een introductie over hoe planten en dieren fossiel kunnen worden, gaan de leerlingen in groepjes zelf aan de slag. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in een bak zand op zoek naar afdrukken. Net als een paleontoloog gaan ze ook echte fossielen bekijken en natuurlijk vasthouden. Zo komen ze meer te weten over de geschiedenis van de aarde. Wat vertellen een mammoetkies, dinosaurusbot en versteend hout ons over vroeger? 

Lesdoel

De leerlingen maken kennis met versteende resten van uitgestorven dieren en planten en leren meer over de grote lijnen van de geschiedenis van de aarde en het ontstaan van fossielen.

Kerndoelen

Kerndoel 41

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek.
De leerlingen leren over de bouw van dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen. 

Kerndoel 51

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Tijd
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Naar boven