Groep 5

Programma primair onderwijs

De wereld op je bord

Eetgewoonten in andere landen

Kerndoelen

Kerndoel 37

Oriëntatie op jezelf en de wereld > mens en samenleving.

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerndoel 47

Oriëntatie op jezelf en de wereld: ruimte

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken,  cultuur en levensbeschouwing.

Naar boven