In de les/expositiezaal Geologie en techniek
?
In de les/expositiezaal Geologie en techniek
Onderbouw HAVO/VWO
Geologie, Techniek

Museumles voortgezet onderwijs

Aardkorst in beweging

Hoe vulkanen en aardbevingen ontstaan

De aardkorst is in beweging. In het binnenste van de aarde zijn krachten aan het werk die verwoestende gevolgen kunnen hebben, zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

In deze les ontdekken de leerlingen wat die twee met elkaar te hebben maken en waarom ze op bepaalde plaatsen meer of minder voorkomen. Na een uitgebreide introductie gaan ze aan het werk in groepjes. Ze kiezen zelf welke thema’s ze interessant vinden (bijvoorbeeld gesteenten, vulkanen, techniek etc.) en maken de daarbij behorende opdrachten. De antwoorden zijn te vinden in de themazaal.

Aan het eind van de les deelt elke groep kort met de klas hun belangrijkste of opmerkelijkste bevindingen.

Lesdoel

De leerlingen leren onder andere welke samenhang er bestaat tussen aardbevingen, tsunami’s, mid-oceanische ruggen, vulkaanuitbarstingen en het verschuiven van continenten.

Naar boven