Vulkaanuitbarsting
?
Vulkaanuitbarsting
Onderbouw HAVO/VWO
Geologie, Aardrijkskunde

Programma voortgezet onderwijs

Aardkorst in beweging

Hoe vulkanen en aardbevingen ontstaan

De aardkorst is in beweging. In het binnenste van de aarde zijn krachten aan het werk die verwoestende gevolgen kunnen hebben, zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

In deze les ontdek je wat die twee fenomenen met elkaar te hebben maken en waarom ze op bepaalde plaatsen meer of minder voorkomen. Na een introductie ga je aan het werk in groepjes. Elk groepje probeert binnen de tijd zoveel mogelijk puzzels rondom het thema op te lossen. Welk groepje vindt als eerste de eindoplossing van de opdracht? Aan het eind van de les delen jullie per groepje kort met de klas jullie belangrijkste of opmerkelijkste bevindingen.

Lesdoel

Je leert onder andere welke samenhang er bestaat tussen aardbevingen, tsunami’s, mid-oceanische ruggen, vulkaanuitbarstingen en het verschuiven van continenten.

Naar boven