Na de aardbeving op Haiti, 2010
?
Na de aardbeving op Haiti, 2010. Foto: Vicente Raimundo EU/ECHO
Bovenbouw HAVO/VWO
Aardrijkskunde, Wereldoriëntatie, Wiskunde

Museumles voortgezet onderwijs

Aardbevingen lokaliseren

Bereken zelf het epicentrum van een aardbeving

Elke dag zijn er bijna tienduizend aardbevingen. Zo’n achtduizend daarvan kunnen we niet voelen, maar we kunnen ze wel meten. Meer dan duizend bevingen zijn merkbaar. Eens per twintig tot dertig jaar vindt er een aardbeving plaats met catastrofale gevolgen.

Meetstations over de hele wereld leveren meetgegevens van aardbevingen waarmee onderzoek gedaan kan worden. Tijdens de les krijgen de leerlingen een korte presentatie over seismische golven en hoe die door wetenschappers gebruikt worden om de aarde te bestuderen.

Ze gaan daarna in teams aan de slag om op grote aardbollen een waargebeurde aardbeving te lokaliseren.

Lesdoel

De leerlingen komen in aanraking met getallen achter aardbevingen en zien daarbij de grote kracht van wiskunde voor het oplossen van complexe vraagstukken.

Naar boven