De gaarkeuken
?
Tekening: De gaarkeuken, Conny van Grondelle

“Rattenvlees is lekker, hoor!”

Deze keer komen vrouwen aan het woord over de voedselsituatie tijdens de Japanse bezetting. 

Vier vrouwen vertellen over het werk in de kampkeuken, het voedselgebrek buiten de kampen en het verschil tussen vrouwen- en mannenkampen.

Luister naar verhalen van vrouwen die de Japanse bezetting hebben meegemaakt (2:24 min)

Naar boven